Kód CZ

Březejc

(Bschesetz)

Kaple Zdroj A)

V květnu 1996 byla zbourána asi 200 let stará kaplička a začalo se se stavbou nové,dokončena byla v červenci 1996.

 

Kamenný kříž  Zdroj A)

Před kaplí

 

Kamenný kříž  Zdroj A)

Před kaplí

http://www.brezejc.cz/upload/www.brezejc.cz/fotogalerie/_dir/28/p1030804.jpg

 

Kamenný kříž  Zdroj A)

http://www.brezejc.cz/upload/www.brezejc.cz/fotogalerie/_dir/25/p1030793.jpg

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Velké Meziříčí, s.o.V.Meziříčí

1961 Okres Žďár nad Sázavou

2003 Pověřený městský úřad Velké Meziříčí

 

znak obce Březejc

Historie obce

Obec Březejc je poprvé připomínána v roce 1371, kdy se nazývala Brzesye,v roce 1412 Brzezicze a v roce 1436 Březice.S počátku 17.století mívala obec 10 domů,v roce 1790 bylo 28 domů s 165 obyvateli a v roce 1900 35 domů se 180 obyvateli.

První zmínka o vsi je z roku 1371,kdy i na ní jako na části meziříčského panství Jan ml. Z Meziříčí zajistil své manželce Kateřině věno.

Vrchnosti patřily myslivna a hájenka,obci kovárna a pastouška.

V obci byla roku 1911 postavena jednotřídní škola.

V červenci roku 1924 byl položen základní kámen nového hasičského skladiště a v listopadu téhož roku byly práce dokončeny.V roce 1926 byla zřízena p.Šoukalem první rádiová přijímací stanice.v roce 1946 byl do obce zaveden elektrický proud.V roce 1949 byla dokončena stavba telefonu do vesnice.

V roce 1951 se začíná u „Chlostova“ s výstavbou nové ozdravovny pro tělesně postižené z Brna – Králova pole,na kterou dal finanční prostředky američan Kačerov.Jeho syn se ve staré kolonce vyléčil z obrny.Také v roce 1951 se dostává obci možnost autobusového spojení.V roce 1953 výstavba rozhlasu.

1955 byl zbourána pastouška a začalo se s výstavbou obecní kanceláře.

V roce 1960 zrušen okres Velké Meziříčí a jsme přiděleni k okresu Žďár nad Sázavou.

Na konci roku 1965 začala výstavba kanalizace a pokračovala v letech následujícím,byla vybudována i obecní požární nádrž.

V roce 1976 pro nedostatek dětí byla uzavřena místní škola a v roce následujícím se započalo

s vyjednáváním na přestavbu na školu mateřskou,na které před dokončením  byly práce MěNV Velké Meziříčí zastaveny a školka nebyla otevřena.

V roce 1980 obec Březejc připadla pod Velké Meziříčí ,a tím i všechen obecní majetek,až v roce 1992 se obec opět osamostatnila.V té době měla  138 obyvatel a 56 popisných čísel.

Nově zvolené zastupitelstvo se snažilo o navrácení obecního majetku.Tentýž rok se začalo s opravou obecní kanceláře a v roce 1995 byla započata výstavba nové autobusové čekárny.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 136

 

1927

194

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 137

 

 

www.brezejc.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

A) brezejc.cz (16.3.2011)

 

C) cs.wikipedia.org  (29.11.2016)

 

 

 

Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 29.11.2016

Předchozí editace : 16.3.2011