Kód CZ

Blízkov

(Bliskau)

Osada: Dědkov
Kaple sv.Václava Zdroj C)

http://www.blizkov.cz/web/cz/images/slider/3.jpg

 

Kaple sv.Jana Nepomuckého Zdroj A)

http://www.blizkov.cz/upload/6/13011/kapliaka-31.1.2012-002.jpg http://www.blizkov.cz/upload/6/14235/podzim-2015.jpg

 

Zvonice Zdroj A)

U kaple sv.Václava

http://www.blizkov.cz/upload/6/13143/smas-14.11.2012-090.jpg

 

Socha sv.Václava Zdroj A)

Před kaplí sv.Václava

http://www.blizkov.cz/upload/6/13143/smas-14.11.2012-087.jpg http://www.blizkov.cz/upload/6/13143/smas-14.11.2012-087.jpg

 

Socha P,Marie Zdroj A)

Před kaplí sv.Václava

http://www.blizkov.cz/upload/6/13143/smas-14.11.2012-087.jpg http://www.blizkov.cz/upload/6/13143/smas-14.11.2012-087.jpg

 

Kamenný kříž

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Velké Meziříčí, s.o.V.Meziříčí

1961 Okres Žďár nad Sázavou

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o Blízkově se uvádí roku 1298, kdy po Svatodušních svátcích 29. května král Václav II. Se svolením olomouckého biskupa Dětřicha založil proboštství řádu sv. Benedikta pro 6 bratří a probošta v Měříme a nadal je značnými statky, podřídiv je třebíčskému klášteru. Mezi původními statky byl též Měřín s dvorem, Blízkov, Dědkov a dalších 16 obcí v okolí.

Uvedené skutečnosti nás vedou k úvaze, že Blízkov mohl vzniknout někdy ve 13. století, jako jiné osady v okolí, během tzv. velké kolonizace. Do těchto dob vkládáme také založení a vybudování Horního rybníka, jako nepostradatelnou zásobárnu vody. Dalších 100 let, až do roku 1399, zde máme informační vakuum, kdy ani zmínkou, nebo náznakem nevíme nic co se dělo v Blízkově. Teprve v roce 1399 je zmínka ve starých letopisech, že t. r. stala se úmluva mezi Markétkou, vdovou po Filipovi, blízkovském rychtáři. Z této jednoduché poznámky se tedy dovídáme, že již v tomto roce měl Blízkov svého rychtáře. Teprve 16. století nám dává vzdálený pohled na některé dílčí majetkové poměry. Jan z Pernštejna roku 1547 potvrdil „ právo odúmrtí“ tj. „ každý kšeftovati mohl se svým majetkem, jak mu libo“.

Roku 1577 Vratislav z Pernštejna prodal a vložil v zemské desky Janu st. Stráneckému ze Stránce městečko Měřín s kostelním podacím, s platem z pivovaru, ves Blízkov s rychtou a další vsi. 1579 Jan st. Stránecký ze Stránce přenechal větší část majetku a to i ves Blízkov jeho bratrům Janovi a Rafaelovi Chroustenským z Malovar a Chroustevnic na Rudolci. Po bitvě na Bílé hoře v. r. 1621 všechen zdejší majetek byl prodán Rombaldovi hr. Collaltovi a to až do roku 1945.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

577

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2010

328 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

A)blizkov.cz (29.11.2016)

C) cs.wikipedia.org  (29.11.2016)

 

 

 

Kód CZ

Dědkov

(Diedkau)

Kaple P.Marie

http://www.blizkov.cz/web/cz/images/slider/10.jpg

 

 

 

 

 

Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 29.11.2016

Předchozí editace: 15.3.2011