Kód CZ

Bezděkov

(Enkenfurt)

Zvonice C)

 

 

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Velké Meziříčí, s.o.Velká Bíteš

1961 Okres

1980 část Velké Bíteše

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zpráva o Bezděkově pochází z roku 1355, kdy Mikuláš z Bezděkova prodal nějaké pozemky Jindřichovi z Louček. Odedávna tu býval dvůr, který vlastnila rodina Vladiků z Bezděkova. Roku 1466 byl dvůr Bezděkov prodán Mikulášem Matěji z Březí. Vladíkové z Bezděkova byli v té době majiteli blízkých Otěchleb. V letech 1481–1504 se po zániku Otěchleb vrátili na svůj bezděkovský dvůr. V roce 1506 se bezděkovský dvůr dostal do obvodu města Bíteše. V roce 1539 byl majitelem dvora Bezděkov Jan Ryšavý, který dvůr vyženil a patřil jemu a jeho rodině až do třicetileté války, během níž dvůr zanikl a připadl vrchnosti.

V roce 1737 založil Václav Hadrián na místě dvora ves Enckenfurt. V této době zažívala ves největší rozmach.

Do roku 1905 chodily děti do školy do Velké Bíteše, pak byla vesnice přiškolena k Osové Bítýšce. V roce 1962 začal jezdit mezi Velkým Meziříčím a Velkou Bíteší autobus, a tak se děti vrátily do bítešské školy.

V roce 1929 byl v obci založen sbor dobrovolných hasičů. Kromě zemědělců byl v obci i obchodník s dobytkem, trafikant, stolař, cestář a hostinec. Dobrovolní hasiči byly velice činní, pořádali bály a hráli ochotnické divadlo. Po válce v letech 1955–1958 si obyvatelé Bezděkova postavili kulturní dům a bezprašné cesty.

V roce 1974 se obec integrovala do Velké Bíteše. V roce 1975 byla zbudována kanalizace. V roce 1989 se v obci vyměnilo veřejné osvětlení a vybudoval se veřejný vodovod. Vesnice není plynofikovaná. V současné době žije zde 66 obyvatel.

Z hlediska územní správy byl Bezděkov v letech 1869–1930 veden jako obec v okrese Velké Meziříčí, v roce 1950 v okrese okrese Velká Bíteš, v letech 1961–1980 jako obec v okrese Žďár nad Sázavou. J

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

106

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2009

65 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (21.12.2015)

 

 

Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 21.12.2015

Předchozí editace: 15.3.2011