Oznice

Dřevěná zvonice C)

se dvěma zvony

 

Kamenný kříž C)

z roku 1906

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a3/Oznice_kamenn%C3%BD_k%C5%99%C3%AD%C5%BE.jpg/640px-Oznice_kamenn%C3%BD_k%C5%99%C3%AD%C5%BE.jpg

 

Památník partyzánům C)

Před hasičkou

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/60/Oznice_pam%C3%A1tn%C3%ADk_partyz%C3%A1n%C5%AF.jpg/800px-Oznice_pam%C3%A1tn%C3%ADk_partyz%C3%A1n%C5%AF.jpg

Pomník císaře Františka Josefa I. C)

 

Pomník T. G. Masaryka  C)

Kamenný

 

Památník T. G. Masaryka  C)

u Lipky

 

Zpět na okres

 

Politický i soudní okres Valašské Meziříčí

1961 Okres Vsetín

2003 Pověřený městský úřad

 

Pečeť obce Oznice

Historie

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

489

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (1.4.2015)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 1.4.2015