Brňov

Zvonice C)

 

Památník

 

Zpět na okres

Politický i soudní okres Valašské Meziříčí

1961 Okres

1960 sloučen s Křivou pod název Podlesí

Část Valašského Meziříčí

2003 Pověřený městský úřad

 
Historie

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

393

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (29.3.2015)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace29.3.2015