Kod CZ

Žítková

Kaple P. Marie Kopanické Zdroj A)

Moderní

 

Zvonička Zdroj C)

U č.p.82

Žítková, zvonička.jpg

 

Železný kříž  Zdroj A)

Za školou

image004

 

Železný kříž  Zdroj C)

Žítková, křížek.jpg

 

Svatý obrázek  Zdroj C)

Žítková, Hutiska, obrázek.jpg

 

Šance  Zdroj C)

umístění obranných opevnění Hrozenkovského průsmyku můžeme dodnes nelézt asi 1,5 km jihovýchodně od obce Starý Hrozenkov a 2 km východně od centra kopaničářské obce Žítková. Z pohledu dnešní mezinárodní silnice E50 ve směru od Uherského Brodu do Trenčína se jedná o levý svah údolí Drietomice, jimž komunikace prochází. Opevnění, neboli šance, začíná na levém svahu údolí asi 100 metrů od silnice v těsné blízkosti státní hranice a táhne se asi 1 km po celém svahu kopce, jenž je místními nazýván Bedové. V dnešní době je celá lokalita zarostlá mladým smrkovým lesem, který značně znemožňuje orientaci v terénu. I přes to jsou zde viditelně zachovány obrysy bývalých šancí, které zde sehrávaly důležitou úlohu při obraně Moravy nejen v 17. století, ale i později například v Prusko-rakouské válce roku 1866

 

Chalupa č.p.213  Zdroj C)

Žítková, č.p. 213.jpg

 

Chalupa Zdroj A)

 

Chalupa Zdroj A)

 

 

Zpět na

okres

 panství

1850 politický okres Uherský Brod, s.o.Bojkovice

1961 Okres Uherské Hradiště

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce  Zdroj A)

Minulost Žítkové, jakožto pohraniční oblasti, byla poznamenána mnoha boji. Zejména při nájezdech Tatarů, Turků a Kuruců v 16. - 17. století docházelo k likvidaci místních obyvatel. Lidé zde žili skromným životem a tvrdě pracovali, aby si zajistili obživu ze zemědělské činnosti. Na polích, orientovanýh k jihu se dařilo pěstovat zejména rež neboli žito seté, pšenici a oves. Nechyběly samozřejmě ani okopaniny a vůbec zelenina všeho druhu, zejména okurky. Ke každému statku patřilo přibližně 4-5 ha zemědělské půdy. Na zimu bylo také vždy nutno zajistit dostatek sena pro dobytek. Při sečení luk za tímto účelem si jednotliví statkáři vypomáhali, a tak když 10 hospodářů začalo s prací za brzkého rána o půl čtvrté, v devět již byly 3 ha posečeny. Protože až do roku 1948  nebyla v obci zavedena elektřina, zpracovávalo se obilí v žentourech, poháněných voly, kteří chodili v kruhu. Plevy byly odstraňovány v obdobně poháněných fukarech. Černá mouka a šrot pro dobytek se mlel v tzv. mlýnci, poháněném lidskou silou - nohama. Až později, na povozech tažených voly, zaváželi hospodáři obilí do mlýna v Melčicích za Trenčín nebo do Vinice, odkud získávali hladkou mouku, z níž se pekl chleba. Pece na chleba, postavené z udusané hlíny nebo vepřovic sloužily zároveň jako udírna. Jednou týdně se peklo 6 bochníků chleba nebo 5 plechů buchet. V peci se rovněž sušil tvaroh, a potom s přidáním soli a kmínu se vytvářely homole, které se strouhaly na vařená těsta. Někdy se v pecích i dosušovalo ovoce. Oblíbené zde byly hlavně sušené švestky, které se vařily a sypaly mákem. Voda po vaření samozřejmě nepřišla nazmar - pila se jako čaj.

Tohle je dnes však již minulostí, je vyřešen i nejpalčivější problém dopravy. Nutno totiž poznamenat, že až do roku 1950 na Žítkovou nejezdil autobus. Návštěvník Žítkové však stále může najít soubor původních domů. Kromě krásné přírody s chráněnými orchidejovými loukami je tu také přírodní koupaliště. Na nejvyšším vrcholu Lokov prý dříve stával hrad, který se ale propadl do bažin. Jiný hrad - dřevěný Kubáň vyhořel. V oblasti zvané Hutě zas stávala sklárna, ta však byla v 18. století zničena v průběhu válek. Přesto však duch původní Žítkové je stále patrný. A je proto dobře, že pro udržení tradic nebyla v 70.-tých letech zalesněna a naopak se do svých rodních stavení někteří obyvatelé navrátili.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

859 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2006

 259

 

 

www.zitkova.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

A) zitkova.cz

 

C) cs.wikipedia.org  (9.12.2016)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 9.12.2016