Kod CZ

Šumice

Kostel Narození P.Marie Zdroj C)

Šumice (UH), kostel z boku.jpg

 

Fara  Zdroj C)

Šumice (UH), fara.jpg

 

Hřbitov  Zdroj C)

Šumice (UH), hřbitov.jpg

 

Socha P.Marie Zdroj A)

 

Socha sv.Jana Nepomuckého  Zdroj C)

Před kostelem

Šumice (UH), Jan Nepomucký.jpg

 

Kamenný kříž Zdroj C)

Před kostelem

Šumice (UH), kříž u kostela.jpg

 

Kamenný kříž Zdroj C)

Ve vých.části obce

Šumice (UH), kříž východ obce.jpg

 

Železný kříž Zdroj A)

 

Dům č.p.210 Zdroj C)

Nádvoří venkovné usedlosti.jpg

 

Zpět na

okres

 panství

1850 politický i soudní okres Uherský Brod

1961 Okres Uherské Hradiště

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce Zdroj A)

Šumice se rozprostírají v 229 metrech nadmořské výšky při soutoku Rudického potoka (Ovčírky) s Olšavou, na rovině a přilehlých svazích po obou březích Olšavy a Vlárské dráhy. Jméno obce bylo odvozeno z názvu „ves lidí Šumových“ a během času se několikrát změnilo. V roce 1391 to bylo Schumitz, 1447 Šumice, 1671 Ssumitz-Šumice a současný název Šumice je z roku 1924.

První zmínky o Šumicích pocházejí už z druhé poloviny 14. století, kdy kolem roku 1380 měl obec v držení Hynek z Valdštejna, od něhož zástavu koupil Jan z Meziříčí. Ten v roce 1397 předal Šumice Alšovi z Cimburka.  V roce 1406 držel obec se dvorem a s mlýnem Jan z Cimburka, jenž jej prodal Martinovi z Hirsfeldu a ten biskupu Tasovi a jeho bratřím Dobšovi a Benešovi z Boskovic. Ti odevzdali v roce 1481 Šumice s dvorem a podacím Klementovi z Bráníka, ten již prodal obec s vorem, s podacím a krčmami v roce 1477 za 1000 zlatých uherských Janu Plankarovi, čímž se obec stala součástí uherskobrodského panství. Dne 16. června 1605 byly Šumice vypáleny Bočkajovci.

Do začátku 17. století se vykrystalizovala struktura obce v níž vedle 110 osídlených domů byly dva mlýny, krčma a dvůr, čímž se Šumice řadily k velkým vesnicím. Těžké chvíle pro obec byla léta vpádů z Uher v 17. století, kdy např. v roce 1663 bylo zabito 48 osob a odvlečeno 38 koní, 138 kusů hovězího dobytka a 1167 ovcí. Podle lánského rejstříku bylo tehdy v obci 78 osídlených domů, dva nově osídlené a šestnáct pustých.

Obec velmi často trpěla povodněmi řeky Olšavy. Při té největší v roce 1919 bylo pobořeno 71 domů a 32 stodol, 50 domů poškozeno, Vlárská dráha přerušena, koleje vytrhány mosty strženy, přičemž v kostele stála voda nad lavicemi. Obě školní budovy byly naplněny nešťastníky ještě několik týdnů. V letech 1927-28 byly odvodněny pozemky směrem od obce k Nezdenicím a Rudicím. Současně byla provedena regulace Olšavy a přítoku Ovčírky.

Šumice zůstaly vedle zemědělství až do nedávné doby charakteristickou obcí zedníků. Ve druhé polovině 19. století zedníků přibývalo. Většina odcházela do Budapešti, Vídně a Hamburku. V roce 1911 obec čítala na 216 zedníků.

Po roce 1989 v obci vzniklo mnoho nových staveb a služeb pro občany. V Šumicích působí lékař, zubař i lékárna. Nyní máme novou sportovní halu, kostel, ekodům... Rekonstrukcí prošla škola, školka i desetibytovka. V současné době se staví na hřbitově nová márnice.

Šumice se postupem času staly středně velkou moderní vesnicí. Díky své výhodné poloze zdejší lidé nemusí dojíždět daleko za prací a za většími nákupy. V dnešní době obec Šumice čítá na 1782 obyvatel z toho 873 mužů a 909 žen. Je zde 534 domovních čísel a rozloha obecních lesů čítá na 247ha.  Starostou obce je ing. Josef Bartoš a obecní zastupitelstvo čítá na patnáct zastupitelů.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1483 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www.sumice.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

A) sumice.cz

C) cs.wikipedia.org  (30.1.2017)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 30.1.2017

Předchozí editace: 27.9.2010