Kod CZ

Študlov

Kostel sv.Matouše Zdroj C)

Výsledek obrázku pro študlov kostel

 

Kaplička Zdroj A)

 

Kaplička Zdroj C)

 

Kamenný kříž Zdroj C)

U kapličky

 

Kamenný kříž Zdroj C)

 

Svatý obrázek Zdroj C)

 

Obrázek sv.Huberta Zdroj C)

Svatý obrázek u rozcestníku Požár, okres Zlín.jpg

 

Svatý obrázek Zdroj C)

 

Svatý obrázek Zdroj C)

Študlov(VSE)-Končitá-svatý-obrázek2016.jpg

 

Svatý obrázek Zdroj C)

Študlov(VSE)-Končitá-svatý-obrázek2016b.jpg

 

Svatý obrázek Zdroj C)

Študlov(VSE)-Končitá-svatý-obrázek2016c.jpg

 

Obrázek sv.Josefa Zdroj C)

Študlov(VSE)-svatý-obrázek-mezi-Končitou-a-Střelnou2016.jpg

 

Svatý obrázek Zdroj C)

Študlov(VSE)-svatý-obrázek-u-Požáru2016b.jpg

 

Památník obětem Zdroj A)

 

Dům č.p. 82 Zdroj A)

valašská roubená chalupa, dokládající podmínky zdejšího života v polovině 19. století. Historické budovy obce můžeme dnes nalézt ve valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

 

Studánka Zdroj C)

Študlov-studánka2016.jpg

 

Hrádek a Stráž Zdroj A)

chráněné území s teplomilnou faunou a flórou. Hrádek a Stráž jsou pozoruhodné lokality se zbytky třetihorní flóry.

 

Lípa velkolistá Zdroj A)

věkovitá chráněná přírodní památka, osazená u hlavní cesty v obci. Její obvod přesahuje délku šest metrů (tři chlapi ji neobsáhnou)

Študlovská lípa

 

 

Zpět na

okres

 panství

1850 okres Uherský Brod, s.o.Valašské Klobouky

1961 Okres Vsetín

2003 Pověřený městský úřad

 

znak obce Študlov

Historie obce

1422
První písemná zpráva o Študlově se uvádí poprvé v roce 1422, kdy král Zikmund zapsal Miroslavu s Cimburka na Půlčíně vsi Bylnici, Štítnou, Malý a Velký Lačnov a Ščudlov k panství brumovskému. Na místě je tady poznámka o vzniku názvu obce. Ščudlek bylo v tehdejší době lidové označení toho, kdo se v dané oblasti usadil jako první. V souvislosti s ním se toto jméno pro obec zachovalo natrvalo. Historickým vývojem se název přeměnil na nynější Študlov.

1503
Další historicky doložená písemná zpráva připomíná osadu Ščudlov roku 1503 při prodeji hradu brumovského od koruny královské. Tehdejší panovník, král Vladislav, prodal panství Janu Lomnickému z Meziříčí. V této době k velmi rozsáhlému panství brumovského náleželo mimo jiné hrad a město Brumov, městečko Štítní, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota, Poteč, Překaz, Ščudlov, Střelná, Senínka, Horní a Dolní Lidečko, Půlčín, Lačnov a zámek Hrádek. Toto poměrně rozsáhlé panství v následujících letech několikrát změnilo majitele. Asi v polovině 17. století došlo u původního brumovského panství k rozdělení na tři díly-Brumov, Haluzice a Návojná. Ščudlov připadl k dílu návojskému a patřil k němu až do roku 1848.

1805-1922
V této době byl majitelem panství návojského rytíř Wolfgang Manner a jeho manželka Barbara Šiková. Tento rod se udržel až do roku 1945. Přestože ves neležela na příjezdových ani sjízdných cestách, stávala se často cílem nájezdů Tatarů a v pozdější době Kuruců. Při ničivém nájezdu Tatarů byly podle dochovaných kronik zabity 4 lidé, vypáleno 5 domů, ukradeno 5 koní, 3 krávy a 191 ovcí. Téhož roku se poddaní vzbouřili proti vzrůstajícím poddanským povinnostem a zasáhlo proti nim vojsko. Študlov býval chudou zemědělskou obcí a po polovině 19. století se velký počet obyvatel kvůli nedostatku obživy odstěhoval do zámoří. V té době byla obec známá domáckou výrobou šindele a dřevěného zemědělského nářadí. Smutná vzpomínka zůstala jako mnohde jinde na první světovou válku. Na různé fronty narukovalo celkem 132 mužů, z nichž 16 už se nikdy nevrátilo. Po zřízení protektorátu se v obce usídlili již 15. března 1939 němečtí „financi“, jako část jednotky patřící velitelství v Horní Lidči. Totální nasazení v Německu postihlo 16 občanů obce. Konec 2. světové války začátkem května 1945, kdy válečná fronta šla mimo Študlov, už zastihl obec bez německých vojáků.  Hlavní silnice, vedoucí od Valašských Příkaz na Horní Výpustě, byla vybudována roku 1898 nákladem více jak 1,5 milionu korun.
Historické záznamy vzpomínají chválu občanů z tehdejší doby, že takových výdělku nebude ve Študlově do skonání světa.
První nákladní auto přijelo do Študlova po této silnici roku 1922.

1942-součastnost
Období po roce 1945 znamenalo největší růst obce, především po stránce výstavby nových domů a objektů pro veřejné účely. Vzhledem k určité odloučenosti obce zde nikdy nebyl velké počet živnostníků. V tomto období byl v obci první krejčí, dva kováři, dva obchodníci se smíšeným zbožím, jeden hostinský, dva obchodníci se dřevem, jeden obuvník, pro něhož však živnost nebyla hlavním zdrojem obživy. Historickou událostí století je možno napsat rok 1942, kdy byl do obce přiveden elektrický proud, byť ne do celého katastru. Za zmínku stojí, ve kterých domech nejdříve rozsvítili: ve škole, obecní kanceláři, hospodě, u starosty obce, prvního radního, kováře, na finančním a u obecního policajta. V tomtéž roce bylo do obce přivedeno telefonní vedení a v hospodě u Vašičků byla umístěna hovorna.

V průběhu posledních desetiletí bylo vybudováno veřejné osvětlení, dostavěn most na Horní Výpustě, V roce 1973 kulturní dům (dnes mimo jiné sídlo obecního úřadu), koupaliště, v roce 1977 nákupní středisko Jednoty, dále autobusová točna a čekárna se zastávkou. Nové zbrojnice se dočkali i hasiči. Bylo vybudováno sportovní hřiště včetně sociálního zázemí a zřízen byl i lyžařský vlek na Příkré. Velký rozvoj zaznamenal Študlov v průběhu 90. let. Dva roky po sametové revoluci se místní občané rozhodli vybudovat vlastní kostel.  Akce, která byla financována hlavně z veřejné sbírky, přišla na 3,5 milionu korun. Katolický svatostánek pojmenovaný po sv. Matouši vysvětil 8. října 1994 olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Po dokončení kostela začaly Študlovští s dostavbou budovy u fotbalového hřiště. Ta se začala budovat už za minulého režimu. V roce 1992 byla vybudována hrubá stavba. Ale pak se však práce zastavily. Práce se znovu rozjely až v roce 1994 a podle úplně jiného projektu. Původně měla v budově fungovat klubovna a v suterénu šatny.
Tehdejší radnice se však rozhodla upravit původní střechu a v jejím podkroví zřídit tři bytové jednotky. Místo klubovny začala v patře připravovat prostory pro turistickou ubytovnu, suterén zůstal fotbalistům. Celá stavba přišla asi na 3 miliony korun, dalších 3,5 milionu korun bude stát plánovaná závěrečná fáze projektu, výstavba u víceúčelového hřiště. V devadesátých letech obec stihla ještě vybudovat vodovodní a plynovodní síť. Obě stavby si s obecní pokladny vyžádaly přes 10 milionů
korun. Část peněz se sice obci vrátilo prostřednictvím dotací, i tak se však musela zadlužit.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

603 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www.studlov.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

A) studlov.cz

C) cs.wikipedia.org  (31.1.2017)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizacebv31.1.2017