Kod CZ

Šanov

Kaplička Zdroj D)

2002

Šanov (ZL), kaple.jpg

 

Kamenný kříž Zdroj D)

u č. 25 na horním konci z doby před první polovinou 19. století. Konávaly se zde májové pobožnosti pro horní konec.

Šanov (ZL), kříž.jpg

 

Kříž Zdroj D)

nechal postavit na „Křížných“ pan Vrba, který jednou v noci v těchto místech slyšel nějaké hlasy lidí, kteří jej chtěli okrást. Rychle sáhnul do bočnice pro růženec, který vždycky nosil s sebou. Vtom se dotyční zloději polekali, protože si mysleli, že tam má zbraň: „Nech ho, on má pušku a střelí nás!“ Pan Vrba za to, že jej Panenka Maria ochránila, jí slíbil vystavět kříž, což brzy učinil. (Podle vyprávění Josefa Švajdy st. č. 131.) V listopadu 1987 byl kříž opraven. Zhotoven byl nový korpus a ohrádka kolem kříže.

 

Kříž Zdroj D)

1889 postavit na kopci za svými humny pan Suchánek. Tento kříž za „Suchánkovými humny“ byl po válce opraven z prostředků, které zaslal šanovský rodák z USA Jan Naumoff.

 

Kříž Zdroj D)

stojí před Humpoly č. 146. Původní kříž byl železný, později byl nahrazen darovaným křížem od rodiny Františky Kopecké při úpravě hřbitova v Pitíně. Později byl kříž částečně renovován. Než byla postavena kaple, tak se u něj konaly májové pobožnosti pro dolní konec vesnice. Léta je vedla a předříkávala růženec a písničky paní Emílie Vrbová. Původní železný kříž s pískovcovým podstavcem u Šuráňů byl v roce 1971 nahrazen křížem z leštěné žuly pocházející z Vidnavy u Šumperka. Původní text: „Za lásku láska občanů šanovských“ byl nahrazen citátem sv. Jana a větou: „Starý kamenný kříž nahrazen žulovým léta Páně 1971 nákladem občanů šanovských“. Soukromě jej posvětil farář Rafaja. Na tomto pietním místě se konala poslední rozloučení se zesnulými o pohřbech, než byla i pro tyto účely dána do užívání kaple.

Šanov (ZL), křížek.jpg

 

Kříž Zdroj D)

pod lipami u domu číslo 114.

 

Dřevěný kříž Zdroj C)

Šanov (ZL), dřevěný kříž.jpg

 

Památník obětem I. a II. světové války Zdroj D)

a 9 sestřeleným americkým letcům Dne 25. srpna 1946 se v Šanově konala pietní slavnost odhalení pomníku 17 padlým občanům za I. světové války, 9 zahynulým americkým letcům a obětem II. světové války. Autorem pomníku je sochař Stehlíček z Bojkovic. Pomník se nachází v bezprostřední blízkosti školy. Dne 28. srpna 1944 se v okolí obce odehrál letecký souboj, při kterém byl Němci sestřelen americký letoun a zahynulo zde 9 amerických letců. Pan Ščuglík našel v lese kousek hlavy, pan Tarabus z Kochavce nohu, k tomu přidali čísi utrženou ruku, několik cárů lidských těl a všechno to pohřbili v malé truhličce pod stromem na kraji lesa nedaleko Ščuglíkovy samoty. Dva letecké kulomety, úlomky motoru, kabiny a další zbytky letadla jsou uloženy ve slavičínském muzeu. Němečtí celníci ubytovaní v Šanově horlivě vyhledávali padlé Američany, oloupili je, dokonce mrtvolám i boty vyzuli. Němečtí vojáci ze slavičínské posádky pak mrtvoly soustředili na jedno místo a pak je odvezli do Slavičína na hřbitov. Zbytky letadla hořely ještě na druhý den. Němci svezli do Šanova hlavně motory a pak je odvezli jako kovový šrot, pár úlomků letadla se po válce ještě povalovalo po lese. Původně byl nad lesním hrobem dřevěný křížek a nápis, později tam byl kovový křížek, nyní je tam malý pomníček se seznamem 9 padlých letců, který vybudoval pan Josef Studenka ze Šanova a šanovský rodák pan Oto Žitník. Pomníček vysvětil pan farář z Pitína. O smutný osud letců projevovali zájem vojenští historikové a také rodiny padlých Američanů. Především v osmdesátých letech navštěvovala Šanov kolona vozidel z velvyslanectví USA, která po předchozím ohlášení na rozhlasových stanicích Hlas Ameriky a Svobodná Evropa objížděla další místa letecké bitvy v okolí. V obci tato kolona zastavovala před pomníkem padlých u školy, kde velvyslanec USA přednesl projev a položil věnec. I když byly tyto akce pečlivě sledovány příslušníky tajné bezpečnosti a jejich donašeči, byla poměrně velká účast místních občanů u pietního aktu. Američané si podávali ruce s občany a často je potěšili odznaky nebo vlaječkami. S Američany byli především v kontaktu pan Studenka a pan Ščuglík a to v případech, kdy přijeli neoficiálně k pomníčku v lese. Po roce 1990 zájem z amerického velvyslanectví opadl.

 

Roubená stodola Zdroj D)

U č.p.25

Šanov (ZL), stodola.jpg

 

Pozůstatky pevnůstky 'Bašta' Zdroj D)

Roku 1544 hrozil vpád tureckých vojsk na Moravu. Tomuto smrtelnému nebezpečí bylo zapotřebí aspoň částečně čelit. Byl rozšířen a opevněn brumovský hrad. U prastaré cesty, která vycházela z Trenčína přes Dolní a Horní Súču, Trnávku, nad níž se přehoupla přes hřeben Bílých Karpat a v šanovských lesích proťala uhersko - moravskou hranici, byla vybrána místa, kde muži konali pozorovatelskou službu. U Šanova to byly „Bašta' a „Šance'. Odtud ohněm, dýmem a střelbou oznamovali blížícího se nepřítele. Pozůstatky pevnůstky Bašta se dnes nachází v lese. Toto opevnění mělo do čtverce vyhloubené valy o základně 20 x 20 m. Ještě dnes je hliněný val místy 150 cm vysoký. Vchod do této pevnůstky byl jen ze severozápadu, z moravské strany. Pevnůstka byla zřejmě postavena z těžkých klád nebo z kmenů, protože se zde nenachází pozůstatky po kamenném zdivu. Pravděpodobně zde byla i celnice. V pozdější době, kdy již pominulo nebezpečí nepřátelských vpádů, vznikla při této dávné cestě asi i hospoda, jak napovídá pozdější lidový název tohoto místa. Malou archeologickou sondou, provedenou v tomto opevnění v roce 1960, byly nalezeny střepy z hliněných nádob, které lze datovat do 17. - 18. století. Asi 50 metrů od této pevnůstky směrem k Pitínu je v zemi zasazen dubový hraniční sloup z dob bývalého Rakousko-Uherska. Tento, dnes již sotva stojící památník, je dubový trámec o rozměrech 18 x 18 cm, vysoký přes 2 metry, nahoře hlavicovitě rozšířen. V tomto rozšíření byl vydlabán čtverec, do kterého byl zasazen zemský znak, který se však již nedochoval. (Za pozornost stojí i to, že na Müllerově mapě Moravy z roku 1790 jsou všechna opevněná města Moravy vyznačena a zdůrazněna červeně. Těsně u hranice s Uhrami nad Pitínem a Šanovem je v této mapě zakreslena a také červeně vybarvena tato hraniční pevnost čtvercového půdorysu.

 

 

Zpět na

okres

 panství

1850 politický okres Uherský Brod, s.o.Bojkovice

1961 Okres Zlín

2003 Pověřený městský úřad

 

znak obce Šanov

Historie obce Zdroj C)

První písemná známka o Šanovu je z roku 1261, kdy byla vesnice se souhlasem krále Přemysla Otakara II. darována panem Smilem ze Střílek, purkrabím na brumovském hradě, cisterciánskému klášteru Smilheim (Rosa Mariae) ve Vizovicích, a to společně s dalšími osadami.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

551 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www.sanov.unas.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (9.12.2016)

D) sanov.unas.cz

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 9.12.2016