Kod CZ

Olšovec

Kamenný kříž

 

 

Zpět na

okres

 panství

1850 politický i soudní okres Uherský Brod

1961 Okres

Část Březové

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

Původně samostatná zástavba na SV okraji obce Březová

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

152 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

 

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 28.11.2015