Kod CZ

Bzová

Kaple sv.Trojice Zdroj B)

1636, ve středu obce

Chráněné lípy u kapličky

 

Zvonička Zdroj C)

Bzová (Bojkovice), zvonice.JPG

 

Kamenný kříž Zdroj C)

Bzová (Bojkovice), kříž.JPG

 

Památník padlým Zdroj C)

Bzová (Bojkovice), pomník.JPG

 

 

Zpět na

okres

 panství

1850 politický okres Uherský Brod, s.o.Bojkovice

1961 Okres Uherské Hradiště

1980 část Bojkovic

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce Zdroj B)

První zmínka 1377. V letech 1377 – 1381 se tu připomíná Petřík z Bzové. Po smrti Kanovcově markrabí Jošt zapsal ves v r. 1397 Albertovi Vlkovi z Miličína a Přibík z Miličína intabuloval v r. 1406 Dračkovi  a Adamovi bratřím z Hrádku a Ronovci z Boršic.

V roce 1541 bratři Jan a Mikuláš ze Bzové předali ves se dvorem Burianovi z Vlčnova, čímž se stala součástí světlovského panství. S ním se spojovala i další historie obce.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

628 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

B) bojkovice.cz

C) cs.wikipedia.org  (7.12.2016)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 7.12.2016