Kód CZ

Biskupice

Kaple Nanebevzetí P.Marie Zdroj D)

novodobá, po demolici rodinného domu se začalo stavět s přispěním místních obyvatel v dubnu 1996. Kapli vysvětil 16. 8. 1997 Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský.

Biskupice, kaple.jpg

 

Socha sv. Jana Nepomuckého Zdroj D)

ve středu obce proti škole, 1796, barokní 

Biskupice (ZL), Jan Nepomucký.jpg Biskupice (ZL), Jan Nepomucký.jpg

 

Socha P.Marie Zdroj C)

U kapličky

Biskupice (ZL), socha Panny Marie.jpg Biskupice (ZL), socha Panny Marie.jpg

 

Kamenný kříž Zdroj D)

při výjezdu z obce, 1752 na památku ukončení cholery

 

Kamenný kříž Zdroj C)

1866

 

Památník padlým Zdroj C)

2.sv.válce

Biskupice (ZL), pomník.jpg

 

Památník padlým Zdroj C)

sovětským hrdinům, na návsi

 

Pomníček Zdroj C)

rumunskému letci (pod Německým)

 

Škola Zdroj C)

Biskupice (ZL), škola.jpg

 

 

Zpět na

okres

 panství

1850 politický i soudní okres Uherský Brod

1961 Okres Zlín

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce Zdroj D)

Vznik obce se datuje již v 8. století. Biskupice bývaly manským statkem Olomouckého biskupství. Od roku 1131 patřily spytihněvskému proboštství a poprvé se písemně připomínají r. 1141 v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka jako Biscupici. Od roku 1256 byly statkem biskupovým a roku 1274 udělil olomoucký biskup Bruno ze Schauenbergu statek lénem Jindřichu z Domašova. Koncem 14. století náležely rodu Kuželů. Později se vlastníků na statku vystřídalo víc - rod Vlachovských z Vlachovi, Jan Ignác z Lindenbergu a po jeho smrti přešli Biskupice opět pod přímou biskupskou správu. V roce 1698 byly prodány rodu Kauniců, kteří je spojili s panstvím uherskobrodským. Roku 1902 statek koupila obec. K letopočtu 1894 se váže stavba školní budovy, která do dnešních dnů prošla mnoha úpravami. O jedenáct let později se podařilo vybudovat železniční trať na trase Újezdec – Luhačovice protínající obec. Po dobu nacistické okupace se v Biskupicích neusadili žádní Němci. Teprve v únoru 1945 obsadila školu německá mládež, která tu budovala silniční překážky. V dubnu ji vystřídala německá posádka. V roce 1928 zahájila provoz cihelna, na které má zásluhu uherskobrodský stavitel Otto Málek. V místní části u cihelny se roku 1933 našla šňůrová keramika příslušná k době eneolitu. V nánosu při výkopech hlíny archeologové objevili kosti tura, soba, jelena a zuhelnatělé dubové kmeny.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 386

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (29.1.2017)

D) slovacko.cz (27.10.2009)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 29.1.2017