Kód CZ

Ostrožská Nová Ves

Připojeny: Chylice

Kostel sv. Václava Zdroj C)

pozdně barokní z roku 1770

Ostrožská Nová Ves, Lhotská.jpg

 

Fara Zdroj C)

Samostatná fara v Ostrožské Nové Vsi vznikla v období 1492-1497. Před tou dobou byla vesnice přifařena ke Kunovicím. V 16. století se stala nakrátko protestantskou, jelikož zdejší farář Pavel Kyrmezer byl luterán. Rozšířeno bylo také habánství, ovšem v roce 1621 vypálila jejich dům císařská vojska. Za třicetileté války fara v obci zanikla a obec byla přifařena k Uherskému Ostrohu, od roku 1751 zde byl vyslán ostrožský lokálista, za 23 let byla zřízena kuracie a v roce 1855 vznikla jejím povýšením v obci opět autonomní farnost. Přifařeny byly i Chylice.

 

Zvonice Zdroj C)

replika stará byla zničena při dopravní nehodě, roku obnovena

Ostrožská Nová Ves, kaplička.jpg

 

Hřbitov Zdroj C)

Ostrožská Nová Ves, hřbitov.jpg

 

Kamenný kříž Zdroj C)

Na hřbitově

Ostrožská Nová Ves, hřbitov.jpg

 

Kamenný kříž Zdroj C)

Ostrožská Nová Ves, kříž.jpg

 

Železný kříž Zdroj C)

Před kostelem

 

Pomník obětem  Zdroj C)

Ostrožská Nová Ves, pomník.jpg

 

Pomník obětem 2. světové války Zdroj C)

s bustou T. G. Masaryka od Vincence Makovského

Ostrožská Nová Ves, TGM.jpg

 

Pomník Františka Skalíka Zdroj C)

Ostrožská Nová Ves, hřbitov, hrob Františka Skalíka.jpg Skalik pomnik celek wiki.jpg

 

Busta Julia Fučíka Zdroj C)

Ostrožská Nová Ves, Julius Fučík.jpg

 

Archeologické naleziště Zdroj C)

Ostrožská Nová Ves – Padělky (naleziště kamenných nástrojů, klů a kostí z doby paleolitu a eneolitu) - expozice Moravského zemského muzea v Brně

 

Rozhledna Zdroj C)

V areálu Slováckého dvora

Rozhledna Slovacky dvur 1.JPG

 

Dům č.p.377 Zdroj C)

Ostrožská Nová Ves 377.JPG

 

 

Zpět na

okres

Panství

1850 politický okres Uherské Hradiště, s.o.Napajedla

1961 Okres Uherské Hradiště

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce Zdroj C)

Osídlení okolí obce začalo nejspíše v období paleolitu – v lokalitě Padělky se nachází významné naleziště kamenných nástrojů, mamutích klů a kostí a také keramiky kultury volutové a malované. První zmínky o obci se datují k roku 1258 – jako Dlouhá Ves. Jednalo se o rurální doplněk královského města Uherské Hradiště, roku 1315 byla dle záznamů podřízena uherskohradišťskému městskému právu. Přestože náležela ke kunovskému statku, oddělila se a vytvořila statek vlastní. Během husitských válek obec zpustla, po nich roku 1464 bylo poprvé použito pojmenování Nová Ves. Roku 1550 přijala Alena Konická ze Švábenic svého manžela Zikmunda Helta z Kementu (tehdejší císařský rada a místokancléř království Českého, majitel mimo jiné zámku ve Velkém Meziříčí). za spolumajitele Nové Vsi a dalších vesnic. O čtyři roky později předal Zikmund statek Arklebovi z Kunovic, což znamenalo opětovné spojení s kunovským statkem. V roce 1592 bylo v Nové Vsi registrováno 99 osídlených domů.

Největší útrapy obec zažila při dvojnásobném vypálení, a to roku 1663 Turky během Rakousko-Turecké války a 1704-1705 kuruky během Uherského povstání. Podle olomoucké matriky obývalo obec ve druhé polovině 18. století 869 dospělých a 245 dětí, v roce 1843 už 733 mužů a 835 žen, celkem tedy 1568 osob. O deset let později při požáru vyhořela velká část obce. Vesnice si během 19. století také prošla třemi epidemiemi cholery.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

2614

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2005

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (8.9.2016)

 

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 8.9.2016