Kód CZ

Ostrožská Lhota

Kostel sv. Jakuba st. Zdroj C)

v pozdně barokním stylu pocházející z roku 1908. Stojí na místě zbořeného kostela z roku 1832, jehož věž pocházela z předchozího kostela, který se v roce 1830 zhroutil. O stavbu současného kostela se zasloužili především tehdejší farář Antonín Man, nadučitel Antonín Jadrníček a poslanec Antonín Cyril Stojan. Spolu s kostelem byl jižně od něj vystavěn i nový oddělený hřbitov a přestalo se tak pochovávat okolo kostela.

Výsledek obrázku pro ostrožská lhota kostel

 

Fara

 

Socha sv. Jana Křtitele  Zdroj C)

z roku 1747 na křižovatce ulic Dědina, Kostelní a Podsedky Latinský nápis s chronogramem na soklu zní: „DIVIna proVentVs gratIa sVper CVnCtos natos sVreXIt MaIor Ioannes baptIsta“ (česky: Boží milostí nade všemi narozenými povstal největší Jan Křtitel).

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e3/Ostro%C5%BEsk%C3%A1_Lhota%2C_socha_sv._Jana_K%C5%99titele_%282002%29.jpg/800px-Ostro%C5%BEsk%C3%A1_Lhota%2C_socha_sv._Jana_K%C5%99titele_%282002%29.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e3/Ostro%C5%BEsk%C3%A1_Lhota%2C_socha_sv._Jana_K%C5%99titele_%282002%29.jpg/800px-Ostro%C5%BEsk%C3%A1_Lhota%2C_socha_sv._Jana_K%C5%99titele_%282002%29.jpg

 

Socha Antonína Šuránka  Zdroj C)

před pastoračním centrem (Bořek Zeman, 2002).

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/06/Anton%C3%ADn_%C5%A0ur%C3%A1nek_socha_celek.jpg/320px-Anton%C3%ADn_%C5%A0ur%C3%A1nek_socha_celek.jpg

 

Památník padlým  Zdroj C)

 

 

Zpět na

okres

Panství

1850 politický okres Uherské Hradiště, s.o.Napajedla

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce  Zdroj C)

Obec se nachází na území někdejší Lucké provincie, které bylo trvale osídlováno teprve od počátku 13. století. Ve 14. století v jejím katastru existovala osada Smíchov, která dle tradice nejpozději za třicetileté války zanikla a někteří její obyvatelé se přesunuli do Ostrožské Lhoty. V katastru obce se taky nacházela dnes již zaniklá osada Sezemín (na dnešní cestě ke Svatému Antonínku)

První písemná zmínka o Ostrožské Lhotě pochází z roku 1371, z doby císaře Karla IV., kdy moravský markrabě Jan Jindřich odkázal panství ostrožské svému synu Soběslavovi.[7] Obec je tehdy latinsky nazývána Majori Lhota (česky Velká Lhota).

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1481

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2005

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (8.9.2016)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 8.9.2016