Kód CZ 11540

Ořechov

Zámecká kaple Zdroj 2)

Přistavěna 1710

 

Kaple sv.Václava Zdroj C)

Ořechov (UH), kaple.jpg

 

Socha sv. Jana Nepomuckého Zdroj C)

 

Socha P.Marie Zdroj C)

Před zámkem

 

Socha sv. Floriána Zdroj C)

Ořechov - socha.jpg Ořechov - socha.jpg

 

Křížová cesta Zdroj C)

z roku 2008. První dvě zastavení jsou osazena na průčelí kaple sv. Václava, další lemují cestu až ke hřbitovu. Vlastní výjevy utrpení Krista zhotovil řezbář pan Jan Brlica z Francovy Lhoty.

 

            I.zastavení Zdroj C)

            Na průčelí kaple sv.Václava

 

            II.zastavení Zdroj C)

            Na průčelí kaple sv.Václava

 

            III.zastavení Zdroj C)

           

 

            IV.zastavení Zdroj C)

           

 

 

            V.zastavení Zdroj C)

           

Ořechov - křížová cesta (1).jpg

 

            VI.zastavení Zdroj C)

           

Ořechov - křížová cesta (2).jpg

 

            VII.zastavení Zdroj C)

           

Ořechov - křížová cesta (3).jpg

 

Zámek Zdroj 2)

Pův.renesanční, rozšířením tvrze, barokně přestavěn

Ořechov (UH), zámek.jpg

 

 

 

Zpět na

okres

Panství

1850 politický i soudní okres Uherské Hradiště

1961 Okres Uherské Hradiště

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1141.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

972

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2005

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Kuča Karel, Atlas památek, 2004

 

C) cs.wikipedia.org  (4.10.2016)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 4.10.2016

Předchozí editace: 11.5.2011