Kód CZ 1420

Buchlovice

Kostel sv.Martina Zdroj 2)

Na místě kostela zmíněného již 1398. Raně barokní, 1640-4, upraven neobarokně 1921-2 Dominik Fey

Buchlovice, kostel sv. Martina (2013-06-09; 01).jpg Buchlovice, kostel.jpg

 

Fara Zdroj C)

Buchlovice, fara (2013-06-09; 01).jpg

 

Kaple sv. Alžběty Zdroj C)

Buchlovice, kaple sv. Alžběty (2013-06-09; 01).jpg

 

Kaple sv. Barbory Zdroj C)

zv. Barborka na kopci Modla. vznikla ve 13. století. První písemná zmínka o kapli pochází z roku 1412. Je vystavěna na křížovém půdorysu s centrální osvětlovací kopulí. Pod stavbou byly vybudovány čtyři hrobky, kde našli místo posledního odpočinku někteří bývalí majitelé panství – Petřvaldové a Berchtoldové. Také jsou zde, za hlavním vstupem pod podlahou, pohřbeni mniši řádu sv. Františka. Hanuš Zikmund z Petřvaldu se zasloužil o výstavbu nové kaple v letech 1672–1673. Hlavní oltář kaple pochází z přelomu 17. a 18. století, postranní oltáře jsou vyzdobeny vyobrazeními sv. Zikmunda a sv. Ludmily. Na stěnách visí posmrtné portréty členů rodiny Berchtoldů od malíře Františka Dorazila.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ab/Kaple_svat%C3%A9_Barbory_%28Buchlovice%29.jpg/1024px-Kaple_svat%C3%A9_Barbory_%28Buchlovice%29.jpg

 

Kaple sv. Vendelína Zdroj C)

Buchlovice, kaple sv. Vendelína.JPG

 

Kaplička sv. Kříže Zdroj C)

U lázní, 1670-80

Buchlovice, Smraďavka, kaple sv. Kříže (2013-06-09; 01).jpg

 

Mariánský sloup Zdroj C)

na náměstí

Buchlovice, náměstí 1.jpg 

 

Sousoší sv. Petra a Pavla Zdroj C)

sochaře Ondřeje Zahnera

Buchlovice, sochy u kostela.jpg

 

Sousoší sv. Cyrila a Metoděje Zdroj C)

sochaře Ondřeje Zahnera

Cyril a metoděj.JPG

 

 Cyril a metoděj.JPG Cyril a metoděj.JPG

 

Socha sv.Jana Nepomuckého Zdroj C)

U zámku v parku

Buchlovice, zámek a zahrada (1).JPG Buchlovice, zámecký park, Jan Nepomucký.jpg

 

Socha P.Marie Zdroj C)

U kaple sv.Barbory

 

 

Socha P.Marie Zdroj C)

Buchlovice, Panna Maria.jpg Buchlovice, Panna Maria.jpg

 

Socha P.Marie Zdroj C)

Na sloupu u cesty do Břesku

Buchlovice, madona.JPG Buchlovice, madona.JPG

 

Socha sv.Floriána Zdroj C)

Buchlovice, socha sv. Floriána u fary (2013-06-09; 01).jpg Buchlovice, socha sv. Floriána u fary (2013-06-09; 01).jpg

 

Kamenný kříž Zdroj C)

U kostela

Buchlovice, kříž u kostela.jpg

 

Boží muka Zdroj C)

Buchlovice, boží muka, K Buchlovu.JPG

 

Boží muka Zdroj C)

Buchlovice, boží muka.jpg

 

Pamětní kámen Zdroj C)

v lese

Buchlovice, Smraďavka, kámen U Zabitého (2013-07-04; 02).jpg

 

Kašna Zdroj C)

Na nádvoří zámku

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d4/Zamek_Buchlovice_-_ka%C5%A1na.JPG/1024px-Zamek_Buchlovice_-_ka%C5%A1na.JPG

 

Kašna Zdroj C)

V zámeckém parku

Buchlovice, zámek a zahrada (10).JPG

 

Socha Zdroj C)

V zámeckém parku u brány

Buchlovice, zámecký park 1.jpg

 

Socha Zdroj C)

V zámeckém parku u brány

 

Socha Zdroj C)

V zámeckém parku

Buchlovice, zámecký park 3.jpg

 

Socha Zdroj C)

V zámeckém parku

Buchlovice, zámecký park 3.jpg

 

Socha Zdroj C)

V zámeckém parku

Buchlovice, zámecký park, Afrika.jpg

 

Socha Zdroj C)

V zámeckém parku

Buchlovice, zámecký park, Amerika.jpg

 

Socha Zdroj C)

V zámeckém parku

Buchlovice, zámecký park, Asie.jpg

 

Socha Zdroj C)

V zámeckém parku

Buchlovice, zámecký park, Evropa.jpg

 

Erb s deskou Zdroj C)

Buchlovice, chronogram.JPG

 

Pamětní deska Zdroj C)

Jiřímu Štorkanovi

Buchlovice, okres Uherské Hradiště, 2013 (3).JPG

 

Pamětní deska Zdroj C)

Faráři Arnoštu Hrabalovi

Buchlovice, pamětní deska na faře (2013-06-09; 01).jpg

 

Památník padlým Zdroj C)

Buchlovice, okres Uherské Hradiště, 2013 (13).JPG

 

Hradiště Zdroj C)

na Holém kopci, archeologické naleziště

 

Hrad Buchlov Zdroj C)

královský hrad stojící na stejnojmenném kopci v Chřibech. Doba stavby tohoto hradu se odhaduje na 1. polovinu 13. století. Poslední úpravu hradu provedl vévoda Jan Ždánský ze Zástřizel při přestavbě na renesanční sloh v letech 1540–1558.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/The_Buchlov_Castle.jpg/1024px-The_Buchlov_Castle.jpg

 

Zámek Zdroj 2)

1707-38, Domenico Martinelli, dispozičně zajímavý

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a6/Buchlovice-zamek.jpg/1024px-Buchlovice-zamek.jpg

 

[Dolní tvrz] Zdroj C)

V době držení Zástřizlů byla rozšířena později Reichova palírna, která byla v polovině 70. let zbourána. Stála v místě dnešního obecního úřadu a zdravotního střediska.

 

Horní tvrz Zdroj C)

stojí v ulici Helštýnská, později přestavěna na vodní mlýn, nyní přestavěna na obytný dům. Ve sklepě domu dodnes pozůstatky zařízení mlýna.

 

Lázně Smraďavka Zdroj C)

zvaná také Leopoldov, osada se sirnatými prameny a zámečkem

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e2/Buchlovice%2C_Smra%C4%8Favka_Spa.jpg/1024px-Buchlovice%2C_Smra%C4%8Favka_Spa.jpg

 

Restaurace Záložna Zdroj C)

Buchlovice, Záložna.jpg

 

Dům č.p.465 Zdroj C)

Buchlovice, vila.JPG

 

Zámecký park Zdroj C)

Zahrada byla zakládána od počátku 18. století současně se zámkem. Kvůli specifickému terénu je uspořádaná terasovitě. Původně byl park koncipován ve francouzském stylu. Podstatně rozšířen byl po nástupu Berchtoldů, kdy přibyla část přírodně krajinářského parku v anglickém stylu. Leopold I. Berchtold položil základ dendrologické sbírky parku. Botanik dr. Bedřich Berchtold se zase zasloužil se o výsadbu exotických a vzácných dřevin, jejichž semena a sazenice vozil ze svých cest po světě. Nyní má park celkovou rozlohu téměř 19 ha. Po roce 1958 byl park postupně obnovován. Roku 1964 byl park obohacen o výsadbu rododendronů.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/Zamek_Buchlovice_-_park.JPG/1024px-Zamek_Buchlovice_-_park.JPG

 

Zpět na

okres

Panství

1850 politický i soudní okres Uherské Hradiště

1961 Okres Uherské Hradiště

2003 Pověřený městský úřad

 

znak obce Buchlovice

Historie města Zdroj C)

První písemná zmínka o obci se nachází v listině krále Přemysla Otakara I. z roku 1207. Ovšem archeologické nálezy dokazují existenci osídlení již v době paleolitu a neolitu. Na počátku byly Buchlovice nezávislým, dědičným lenním statkem. První obyvatelé stavěli své domy v místech dnešního náměstí,na Suchém řádku (pojmenován podle toho, že v době povodní sem voda z Buchlovického potoka už nedosahovala) a v okolí kostela. Z roku 1270 již známe první konkrétní jména, a to bratry Jeronýma a Ondřeje z Buchlovic. Od roku 1540 se Buchlovice staly trvalou součástí buchlovského hradního panství, jehož majiteli byli i vladykové ze Zástřizl, baroni Petřvaldové a hrabata Berchtoldové. Dne 20. května 1805 byly Buchlovice povýšeny císařem Františkem I. na městečko

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

2244

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2005

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Kuča Karel, Atlas památek, 2004

 

C) cs.wikipedia.org  (25.9.2016)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 25.9.2016

Předchozí editace: 11.5.2011