Kód CZ

Březůvky

Kaple sv.Anežky České C) D)

http://www.mistopisy.cz/soubory/main/org/10318_brezuvky_2.jpg

 

Zpět na

okres

Panství

1850 politický okres Uherské Hradiště, s.o.Zlín (Obvod pol.o.Uherský Brod)

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

674

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2005

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (14.3.2015)

D) mistopisy.cz (14.3.2015)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace