Kód CZ

Březnice

Kostel sv.Bartoloměje C)

První písemná zmínka o kostele pochází z roku 1437 (je uvedeno farní beneficium a patronátní právo - to znamená, že zde stál kostel a fara). Osudy kostela byly značně proměnlivé. Původně katolický kostel přešel v roce 1570 do rukou českých bratří, v roce 1619 je uváděn jako luteránský. Po třicetileté válce znovu přešel do správy katolické církve. Kostel má původně gotické jádro, v 19. století (po obnovení samostatné farní správy v roce 1858) byl přestavěn a rozšířen

Březnice (ZL), kostel.JPG

 

Fara

 

Hřbitov C)

Březnice (ZL), hřbitov.JPG

 

Kamenný kříž C)

Březnice (ZL), kostel.JPG

 

Pomník padlých C)

na Kříbech

 

Pomník padlých C)

Březnice (ZL), pomník.JPG

 

Budova C)

Březnice (ZL), č.p. 52.JPG

 

Dům č.p.21 C)

Se špýcharem z nepálených cihel

Březnice (ZL), č.p. 21, štít.JPG Březnice (ZL), č.p. 21.JPG

 

 

 

Zpět na

okres

Panství

1850 politický okres Uherské Hradiště, s.o.Zlín

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1134

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2005

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (11.3.2015)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 11.3.2015