Kód CZ

Albrechtice nad Vltavou

Hladná, Karlov, Újezd

Kostel sv.Petra a Pavla

Románský, 3.čtvrtina 12.stol., v 18.stol.zbarokizován

 

Hřbitov

Zeď členěna lichými arkádami s figurálními malbami F.Mikulky 1841-54 s veršovaným doprovodem místního faráře Víta Cízy

Zpět na

okres

Panství

 Politický a soudní okres Týn nad Vltavou

1961 Okres Písek

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 1099

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www odkazy

  

literatura a prameny

 Administrativní lexikon obcí  v republice Československé, 1927

 

 fotografie

 

 

 

 Jaromír Lenoch Š  Aktualizace