Kód CZ

Ševětín

Kostel sv.Mikuláše Zdroj 2)

Gotický, obnovený 1568. původem raně gotický z konce 13. století. Jednolodní stavba s pětiboce zakončeným presbytářem, obdélnou sakristií po severní straně a trojpatrovou barokní věží (vyobrazenou v obecním znaku) nad spojením lodi a presbytáře.

Ševětín - náměstí s kostelem sv. Mikuláše

 

Fara

Ševětín, fara čp.8.jpg

 

Pomník plukovníka Václava Hořejšího Zdroj C)

na náměstí

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8a/%C5%A0ev%C4%9Bt%C3%ADn_-_pomn%C3%ADk_V%C3%A1clav_Ho%C5%99ej%C5%A1%C3%AD.jpg/800px-%C5%A0ev%C4%9Bt%C3%ADn_-_pomn%C3%ADk_V%C3%A1clav_Ho%C5%99ej%C5%A1%C3%AD.jpg

 

Pomník Šimona Lomnického Zdroj C)

 

 

Pomník obětem Zdroj C)

první a druhé světové války

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/39/%C5%A0ev%C4%9Bt%C3%ADn_-_pomn%C3%ADk_ob%C4%9Btem_v%C3%A1lky.jpg/800px-%C5%A0ev%C4%9Bt%C3%ADn_-_pomn%C3%ADk_ob%C4%9Btem_v%C3%A1lky.jpg

 

Fontána Šimona Lomnického Zdroj C)

 

Meteorologický sloup Zdroj C)

 

 

[Škola] Zdroj C)

Zbořena pro spojení dvou náměstí

 

Nádraží Zdroj C)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a7/%C5%A0ev%C4%9Bt%C3%ADn%2C_%C5%BEelezni%C4%8Dn%C3%AD_stanice.jpg/800px-%C5%A0ev%C4%9Bt%C3%ADn%2C_%C5%BEelezni%C4%8Dn%C3%AD_stanice.jpg

 

Dům č.p.9 Zdroj C)

Obytné stavení 1864, výměnek 1882

Ševětín, usedlost čp.9.jpg

 

Dům č.p.16 Zdroj C)

Ševětín, usedlost čp.16.jpg

 

Dům č.p.19 Zdroj C)

Ševětín, usedlost čp.19.jpg

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Třeboň, s.o.Lomnice n.Lužnicí

1961 Okres České Budějovice

2003 Pověřený městský úřad České Budějovice

 

znak obce Ševětín

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1352

2008 městečko

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

768

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2007

1347 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová - Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

C) cs.wikipedia.org  (22.7.2016)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 22.7.2016