Kod CZ

Týn

Kaple Povýšení sv.Kříže C)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/36/Trebic_tyn_kaple.jpg/1024px-Trebic_tyn_kaple.jpg

 

Kamenný kříž C)

Wayside cross near crossroad in Týn, Třebíč District.JPG

 

Památník padlým C)

Memorial of victims of World War I in Třebíč, Týn.jpg

 

Památník C)

S plaketou T.G.Masaryka a E.Beneše

Trebic tyn jubilee park.jpg Trebic tyn jubilee plaque.jpg

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Třebíč, s.o.Třebíč

1961 Okres

Část Třebíče

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce C)

Týn byl až do roku 1960 samostatnou obcí, třebaže těsně se přimykající k Podklášteří. Týn vznikl jako tržní osada při staré obchodní stezce procházející dnešní ulicí Zdislavinou k Přibyslavicím.

Osada už od založení z třebíčského kláštera náležela k jeho majetku.[2] Roku 1558 v Týně žilo 7 gruntovníků, kteří platili vrchnosti 3 kopy a odváděli též desátek ve výši 3 kopy. Dále byli povinni při zámku rozsévat, kydat hnůj z chlévů a pak rozhazovat na poli, třít konopě, zametat na zámku, sekat pro zámek dříví a pomáhat s hrabáním sena na louce pod zámkem.

Roku 1678 bylo v Týně zastoupeno jediné povolání – zahradníci. Těch zde žilo 38.

Středem obce bývala okrouhlá náves s malým rybníčkem (dnes již zasypaným). Od roku 1857 stojí na návsi kaple Povýšení svatého Kříže. Po první světové válce zde zbudovali pomník jejím týnským obětem. V roce 1938 Týnští upravili svah nad Novým rybníčkem na park a umístili v něm malý pomníček připomínající 20leté výročí republiky. Za okupace pomníček ukryli.[3]

V 50. letech 20. století vzniklo Jednotné zemědělské družstvo a začalo se s výstavbou jeho kravína a dalších hospodářských budov. Od roku 1974 získala statek do správy Střední zemědělská škola; v 90. letech byl statek zrušen a na jeho místě od přelomu století vyrostl obchodní dům a nové sídliště. Ani Týn nezůstal ušetřen panelové výstavby 80. let (ulice Jaroslava Ježka). Se začátkem 21. století vznikla též nová zástavba na východ od Nového hřbitova v ulicích Růžičkova, Vítkova, Palátova a Kaňákova (zčásti tzv. podnikatelské baroko), resp. kousek od návsi zástavba v ulici Milady Horákové a Palachově.

S Podklášteřím se Týn svou zástavbou spojil v době od konce první světové války do prvních let války druhé světové, když byla zastavěna Panská niva.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

179

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (4.6.2015)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 4.6.2015