Kod CZ

Opatov

Kostel sv. Bartoloměje C)

novobarokní kostel z let 1841 - 1845 postavený na místě staršího románského, nebo raně gotického kostelíka, silně poškozeného požárem v roce 1696. Kostel dominuje opatovskému náměstí. Hlavní oltář je dílem Petra Buška z Husy u Sychrova. začal stavět v roce 1841, na jeho místě původně stál kostel, o kterém existuje první písemná zmínka již z roku 1289, kdy Dětřich z Kněžic umožnil kněžickému probošství vybudovat kostel v Opatově. Zřejmě se posléze stal i majitelem kostela i samotné obce. Tento kostel v roce 1696 spolu se zbytkem vesnice vyhořel, stejně jako kostel shořeli i historické listiny a tak nelze zjistit další podrobnosti z historie obce. Nový kostel byl postaven principem obestavování, na stávajícím místě probíhaly i nadále bohoslužby. Teprve po dokončení nového byl starý kostel rozebrán a odvezen. Kostel samotný stojí na skalnatém podloží, proto se zachoval původní těžko přístupný terén v okolí.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7e/Opatov_-_kostel_sv._Bartolom%C4%9Bje.jpg/640px-Opatov_-_kostel_sv._Bartolom%C4%9Bje.jpg

 

Fara

pozdně barokní z roku 1770 s mansardovou střechou a pěknou vjezdovou branou

Opatov - fara.JPG

 

Kostel pravoslavné církve C)

 

Kaple sv. Anny C)

 

Socha sv. Jana Nepomuckého C)

Opatov - socha sv. Jana Nepomuckého.JPG

 

Pomník osvobození C)

z roku 1938

 

Dům čp. 23 C)

Opatov - venkovská usedlost, č.p. 23.JPG

 

Zlatomlýn C)

Zlatomlýn2011a.jpg Zlatomlýn2011b.jpg

 

Opatovské zákopy C)

přírodní rezervace, zachování přirozených rašelinných luk na prameništích.

 

 

Zpět na

okres

 

Panství

 Politický okres Třebíč, s.o.Třebíč

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1068. V roce 1234 byl v obci postaven kostel a fara, jak dokládá zámecký archív v Třebíči. Roku 1487 získává obec nového majitele, když je od bratrů Trpišových odkoupena Hynkem z Valdštejna. Během následujících let zažívá obec rozkvět, což vyúsťuje v roce 1540 k povýšení na městčko.

Po Bílé hoře se stává obec společně s dalšími 32 obcemi majetkem Collalta, který byl císařem odměněn za věrné služby, při potlačování odbojných českých stavů.

Od 10. října 2006 byl obci vrácen status městečka

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1264

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (2.6.2015)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 2.6.2015