Kod CZ

Kojetice

Kaple sv. Václava C)

postavena a vysvěcena roku 1933

Kaple v Kojeticích

 

Socha sv.Jana Nepomuckého C)

John of Nepomuk sculpture near Kojetice.jpg

 

Socha sv.Mikuláše C)

Saint Nicholas sculpture near Kojetice.jpg Saint Nicholas sculpture near Kojetice.jpg

 

Zámek Sádek C)

stojící na vrchu nad vesnicí, dříve hrad

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/80/Kojetice_and_S%C3%A1dek_1906.jpg/1024px-Kojetice_and_S%C3%A1dek_1906.jpg

 

Skladiště C)

bývalého hospodářského družstva pocházející z 30. let 20. století, stojící u nádraží zaujme svou architekturou, díky které je dominantou okolí.

 

Lípa C)

na hradě Sádek – asi 250 let stará

 

 

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Třebíč, s.o.Třebíč

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce C)

Ze starších dob byla poblíž Kojetic nalezena kamenná broušená industrie, která je řazená do kultury keramiky nejstaršího neolitu.

Kojetice od starodávna náležely k majetku sádeckého panství. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349 v souvislosti se prodejem části lánů patřících k hradu Štěpána z Újezda jistému Jakubu z Kojetic. Část vesnice byla totiž již předtím zastavována sádeckými pány. Podle dostupných pramenů však existovaly Kojetice již dříve, snad ve 12. století, a jejich zakladatelem by měl být jistý Kojata z rodu Hrabišiců. V téže době měl vzniknou i hrad Sádek, jehož posláním bylo střežit Haberskou stezku.[4] Jeho existence je však s jistotou doložena až k roku 1286, kdy je znám jako hrad Ungersberg.[4] Roku 1373 zakoupil Sádek od Jimrama z Újezda, syna Štěpána z Újezda, spolu se čtyřmi lány v Kojeticích Filip z Jakubova se svým synem, který předtím, již roku 1358, obdržel část Kojetic od Jakuba z Kojetic. Roku 1399 se Kojetice stávají majetkem Hynka z Valdštýna.

Na počátku 15. století kvůli nepokojnému vladykovi Přechovi vstoupili Kojetice do širšího povědomí v celém království.

Za husitských válek byl hrad Sádek obléhán husity a v důsledku toho byla vesnice s okolím vypálena. Dalším mezníkem v dějinách Kojetic je rok 1468, kdy byly opět, podobně jako Třebíč, vypáleny vojsky uherského krále Matyáše Korvína při jeho tažení na Moravu. V 16. století Kojetice se situace konečně uklidnila a Kojetice přešly z majetku zemanů, sídlících v kamenné tvrzi ve vesnici, zpět do majetku sádeckých pánů.

V roce 1672 je v obci uváděno 6 celoláníků, 5 půlláníků, 9 čtvrtláníků a 5 chalupníků.

Roku 1871 bylo jižně od obce na nově vzniklé trati 241 vystavěno nádraží Kojetice na Moravě. Železnice zajistila lepší dopravní spojení s Jihlavou a Znojmem. Dopravu do nejbližšího města, Třebíče, však nezjednodušila. Lepšímu spojení obce i s vzdálenějším okolím pomohlo zřízení pošty roku 1885.

Na začátku 20. století žilo v Kojeticích 7 celoláníků, 14 půlláníků a podsedníků a ostatní obyvatelé byli domkaři.

V roce 1900 byla v Kojeticích postavena četnická stanice později, od roku 1945, stanice SNB a od roku 1990 Policie ČR.

V letech 1980 až 1990 byly sloučeny obce Kojetice, Mikulovice, Horní Újezd a Vacenovice a sdílely jeden místní národní výbor

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

494

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (4.6.2015)

 

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 4.6.2015