Kod CZ 1402

Budišov

Místní část: Mihoukovice

Kostel Narození P.marie a sv.Gotharda 2)

Pozdně románský, doplnění v pol.14.stol., 1414 či 1401, věž z 1.pol.16.stol., další úpravy kol.1720.

image003.jpg

 

Fara

Rectory in Budišov.jpg

 

Kaple sv.Anny 2)

zámecká

 

Zvonička  C)

v Kundelově z roku 1876

 

Hřbitov C)

 

Hřbitovní brána C)

S anděly

Gate of cemetery in Budišov.jpg

 

Socha sv. Jana Nepomuckého C)

z roku 1727 od Štěpána Pagana

Statue of John of Nepomuk in Budišov.jpg

 

Sousoší sv. Václava C)

s anděly z roku 1730 od Alexandra Jelínka

Statue of Saint Wenceslas with angels in Budišov.jpg Statue of Saint Wenceslas with angels in Budišov.jpg

 

Sousoší sv. Rodiny C)

z roku 1730 od Alexandra Jelínka

Pedestal of statue of Holy Family in Budišov.jpg

 

Socha sv. Josefa C)

z roku 1731 od Alexandra Jelínka

Statue of Saint Joseph with baby in Budišov.jpg

 

Sloup Nejsv. Trojice C)

z počátku 18. století od Štěpána Pagana

View of statue of Holy Trinity in Budišov.jpg

 

                Socha Nejsv. Trojice C)

                Na vrcholu sloupu

Statue of Holy Trinity in Budišov.jpg

 

                Socha sv.Rocha C)

                Na soklu sloupu

Statue of Saint Isidor in Budišov.jpg

 

                Socha sv.Šebestiána C)

                Na soklu sloupu

Statue of Saint Sebastian in Budišov.jpg

 

                Socha sv.Antonína Paduánského C)

                Na soklu sloupu

Statue of Saint Anthony of Padua in Budišov.jpg

 

                Socha sv.Floriána C)

                Na soklu sloupu

Statue of Saint Florian in Budišov.jpg

 

Socha P. Marie C)

z roku 1883 od Čeňka Suchardy

Statue of Virgin Mary in Budišov.jpg Detail of statue of Virgin Mary in Budišov.jpg

 

Socha C)

Na balustrádě kostelní věže

 

Socha C)

Na balustrádě kostelní věže

 

Socha C)

Na balustrádě kostelní věže

 

Socha C)

Na balustrádě kostelní věže

 

Socha anděla C)

Na pilíři hřbitovní brány

Statue of girl angel at Gate of cemetery in Budišov.jpg

 

Socha anděla C)

Na pilíři hřbitovní brány

Statue of boy angel at Gate of cemetery in Budišov.jpg

 

Boží muka C)

Zděná, u cesty do Hodova

Budišov, boží muka při cestě do Hodova.JPG

 

Kamenný kříž C)

U kostela

Cemetery cross in Budišov.jpg

 

Sochy sfing C)

v zámeckém parku z počátku 18. Století

 

Socha Atlanta C)

v zámeckém parku z počátku 18. století, autor Jiří Rafael Donner

 

Pomník padlým obětem C)

první světové války z roku 1922

World War II victims memorial in Budišov.jpg

 

Pomník padlým 1938-45 C)

Pedestal of World War II victims memorial in Budišov.jpg

 

Pomník obětem válek C)

Kříž u kostela

Cross for victims of world wars in Budišov.jpg

 

Pomníček Jana Chyby C)

z roku 1920 u lesní cesty na Brdcích

 

Pomník C)

za šťastný návrat z první světové války z roku 1916 za Rejdůvní u silnice ke Kamenné

 

Sluneční hodiny C)

na domě čp. 47

 

Sousoší C)

Jiří Málek

Statue of childrens by Jiří Marek in Budišov.jpg

 

Pamětní deska C)

Františka Veselého

Plaque of teacher František Veselý in Náměšť nad Oslavou.jpg

 

Zámek 2)

Z původní tvrze, 1715-28, , současné úpravy 1776-81. Od 13. století stála v Budišově vodní tvrz. Později byla přestavěna na renesanční zámek s anglickým parkem a ten na výstavné barokní letní sídlo. Zámek je majetkem obce, která jej pronajímá Moravskému zemskému muzeu (přírodovědecká expozice).

Front view of Budišov Chateau.jpg

 

Větrný mlýn C)

torzo (technická památka)

Věterák Budišov.jpg

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Třebíč, s.o.Třebíč

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie města

Z hlediska vhodnosti pro pravěké osídlení leží Budišov v nevýhodné poloze, přesto zde bylo několik nálezů učiněno. Mezi tyto nálezy patří škrabadlo z pazourku objevené asi kilometr na jihovýchod nad potokem. Z doby neolitu se dochovalo několik předmětů kamenné industrie a broušené industrie. Roku 1864 byla při rozšiřování hřbitova objevena kostra se zlatým pásem na čele. Později došlo k dalšímu podobnému nálezu. Spadají snad již do období slovanského.

Od 10. října 2006 byl obci vrácen status městyse

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1164

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (5.5.2015)

 

 

Mihoukovice

Kaplička C)

v Mihoukovicích z roku 1898

Mihoukovická cesta a kaplička

 

 

Jižně od Mihoukovic, poblíž potoka napájejícího rybník Pyšelák bylo nalezeno paleolitické retušované škrabadlo z pazourku.

První písemná zmínka o Mihoukovicích pochází z roku 1798. Tohoto roku byly založeny na místě lesa jako osada Budišova. Stalo se tak z rozhodnutí Joachyma rytíře Stettenhofen. Ten je pojmenoval podle šlechtického přídomku své manželky Františky z Mihoukovic, svobodné paní z Schoenewitzu. Vedle Mihoukovic založil i další dvě vesnice: Klementice (1799) a Jáchymov (1798).

Mihoukovická kaplička byla vysvěcena roku 1898. Elektřina byla do vesnice zavedena roku 1926, asfaltová silnice pak v letech 1932–1933. Téhož roku byl v Mihoukovicích ustaven samostatný hasičský sbor; hasičská zbrojnice byla otevřena roku 1936

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 5.5.2015

Předchozí editace: 29.5.2011