Kod CZ

Budíkovice

(Budikowitz, Bohdíkovice)

Kamenný kříž C)

 

Škola C)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/School_in_Bud%C3%ADkovice%2C_Czech_Republic.jpg/1280px-School_in_Bud%C3%ADkovice%2C_Czech_Republic.jpg

 

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Třebíč, s.o.Třebíč

1961 Okres

Část Třebíče

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1556, kdy v obci žilo 16 láníků a jeden dvořák, tj. majitele nebo nájemce dvora. Tito dvořáci byli následníky mana třebíského kláštera, který do roku 1556 bydlel ve zdejším dvoře. V roce 1556 je také připomínáno, že k obci patří zaniklá ves Radíčovice, tehdy již pustá.

V r. 1900 bylo v obci 12 láníků, 3 čtvrtláníci, deset chalupníků a jedna hospoda. Od roku 1902 v obci působila Národní jednota pro jihozápadní Moravu. Dále v obci působil spolek Domovina, a to od roku 1923. Oba spolky zanikly po druhé světové válce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

210

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (4.6.2015)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 4.6.2015