Kód CZ

Březník

Kostel Nanebevzetí P.Marie C)

Románský z konce 12. století

 

 

Fara

 

Hřbitov C)

 

Socha sv. Josefa C)

1906

Statue of Saint Joseph in Březník in 2015, Třebíč District.JPG Statue of Saint Joseph in Březník in 2015, Třebíč District.JPG

 

Kamenný kříž C)

Na hřbitově

Cemetery cross in Březník, Třebíč District.JPG

 

Kamenný kříž C)

Breznik CZ from W 038.jpg

 

Boží muka C)

Wayside shrines in Březník, Třebíč District.JPG

 

Památník rytíři Janu Sokolovi C)

Na hradě Lemberk, 2007

 

Památník obětí C)

světových válek

 

Hrad Lamberk C)

Hrad byl založen ve 14. století. Jeho první majitel byl Jaroslav z Knínic, který působil v zemských úřadech. Ten prodal roku 1364 a nechal si postavit hrad Lamberk, po kterém se psal poprvé roku 1376. Nejznámějším majitelem hradu byl však jeho syn Jan Sokol z Lamberka, který proslul jako zdatný válečník. Po husitských válkách patřil hrad Janu Komorovskému. Zanikl patrně po roku 1440, kdy byly podnikány trestné výpravy proti hradům rozbrojníků. V roce 1459 se hrad uvádí jako pustý. Z hradu se do dnešních dnů dochovaly pouze fragmenty zdiva a zbytky příkopů.

Down part of Lamberk castle near Březník, Třebíč District.JPG

 

[Tvrz] C)

Páni z Náchoda přebývali na tvrzi. Obec je poprvé zmiňována v roce 1237 a pravděpodobně někdy v té době vznikla i místní tvrz. Od roku 1381, kdy je poprvé zmiňována, až do roku 1560 ji vlastnili Březničtí z Náchoda. Ve 40. letech 15. století, po zničení blízkých hradů Lamberk a Kraví Hora, její význam nejspíš vzrostl. V roce 1560 však bylo zboží připojeno k Náměšti a tvrz postupně zaniká. K úplnému zániku došlo nejpozději za třicetileté války. Do současnosti se z ní nic nedochovalo.

 

 

 

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Třebíč, s.o.Náměšť nad Oslavou

Část obce Kuroslepy

1888 samostatná obec

1949 Okres Velká Bíteš

1961 Okres Třebíč

Část Kuroslep

Samostatná obec

2003 Pověřený městský úřad

 

znak obce Březník

Historie obce

Pravěké osídlení se na území Březníka rozšířilo díky údolí řeky Oslavy. V literatuře se uvádí jak paleolitické, tak neolitické osídlení. Stopy zde zanechal lid kultury s lineární keramikou. První zmínka o obci se nachází v Moravském zemském archivu v Brně a je z roku 1237.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

855

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (14.11.2015)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 14.11.2015