Kod CZ

Olší

Připojeny: Klokočí, Litava, Rakové

Kostel sv.Jiří Zdroj C)

zmiňován již v letech 1242 a 1285. Současná stavba pochází zřejmě z 15. století a v 18. století byla barokně přestavěna. Jedná se o jednolodní chrám s trojboce zakončeným kněžištěm, loď i presbytář jsou zaklenuty křížovou chodbou. Před západním průčelí je postavena mohutná hranolová věž pevnostního charakteru.

kostel svatého Jiří

 

Fara

 

Hřbitov Zdroj C)

Nedaleko kostela.

 

Márnice Zdroj C)

Olší (okres Brno-venkov) - kostel sv. Jiří, márnice.jpg

 

Kaple Zdroj C)

v Klokočí

 

Kamenný kříž Zdroj C)

Před kostelem

Olší (okres Brno-venkov) - kříž u kostela.jpg

 

 

 

 

Zpět na okres

panství

1850 politický a soudní okres Tišnov

1961 Okres Brno venkov

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1255.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

185

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs,wikipedia.org (1.2.2015)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 17.11.2016

Předchozí editace: 1.2.2015