Brumov

[Kaple] A)

1912, zbořena kvůli stavbě komunikace

 

Kaple Nanebevzetí P. Marie C)

(1921–1923)

kaple-2.jpg

 

Kamenný kříž C) A)

Mramorový u kaple (1893) vytvořil jej Adolf Loos z Nedvědice.

 

Kamenný kříž C)

Mramorový u cesty do Černovic (1904) věnovali manželé Dolníčkovi

 

Kamenný kříž C)

Mramorový u cesty do Černovic (1909) rodina Pilátova.

 

Kamenný kříž C)

z černého kamene v dolní části obce (1950) jej věnovali místní občané.

 

Dřevěný kříž C)

u cesty do Osik (1956, rekonstrukce 1999) Na Vršku, má plechový korpus, je datován 1956, dřevo na kříž darovala rodina Hanákova

 

Škola A)

Byla založena v roce 1842 a navštěvovali ji děti z Brumova, Osik a Žlebů. Dříve museli chodit do školy v Černovicích. Původní budova školy stála naproti kapličce v č. 39, nedostačovala však počtu žáků, a proto bylo v roce 1880 rozhodnuto o stavbě školy nové, dvoutřídní s kapacitou 128 žáků. Na jaře roku 1883 se však v Osikách rozhodli, že si školu postaví sami. Obyvatelé Brumova byli tímto velmi zklamáni, cítili to jako zradu. Přes všechny problémy se rozhodli, že školu v Brumově postaví. 22. dubna 1886 byl svěcen základní kámen a na podzim 14. října byla škola dokončena. Stavba stála 6.000 zl. Poprvé se v nové škole začalo vyučovat 3. 11. 1886 a děti ji navštěvují dodnes.

 

Pamětní deska A)

černá žulová na návsi, věnovaná obětem 1. světové války.

 

Vršky u Brumova A)

o rozloze 5,64 ha. ukázka vápencového fenoménu, kdy na podloží vápencových fylitů roste řada teplomilných rostlin, rostliny regionálně výjimečné a ohrožené. Jde o esteticky a geologicky působivou a cennou lokalitu.

 

Zpět na okres

panství

1850 politický a soudní okres Tišnov

1961 Okres Brno Venkov

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce A)

První zmínky o Brumově jsou z roku 1390, kdy obec patřila k Lomnickému panství. První místní obyvatelé se živili především polním hospodářstvím, tkalcovstvím, šindelářstvím a výrobou lopat.

 

Rok

obyv.

domů

1793

154

26

1839

231

36

1900

302

53

1921

290

54

1927

290

1930

 

1947

 

1961

 

1970

 

2001

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

A) obecbrumov.cz (2.11.2015)

C) cs.wikipedia.org (2.11.2015)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 2.11.2015