Šumbark

(Szumbark, Schumbarg)

Kostel sv. Anny B) E) D)

Empírový z let 1841–1845, dostavba presbytáře v letech 1969–1971.  Dřevěný filiální kostel v Šumbarku se připomíná, pokud je možno zjistit, už z r. 1527 a pak v listině z r. 1596, která se do dnešního dne zachovala. Originál byl psán česky na pergamenovém papíře a měl přitisknutou pečeť "My, Adam Václav z Boží milosti v Slezi kníže Těšínská a Velkého HJohova, známo činíme tímto listem ..."

Původně byl na Šumbarku kostel dřevěný, stál v zámeckém sadu na kopečku, poblíže samého nynějšího zámku na straně severní. Dle tradice byl zámek s kostelem spojen chodbou, takže rodina zámecká mohla do kostela přejít ze zámku přímo chodbou. Kostelík se dostal za evangelické reformace do rukou protestantů, ale dne 25.3.1654 byl navrácen katolíkům. Posvěcení filiálního chrámu se slavilo vždy první neděli po sv. Hedvice, jak praví zpráva z r. 1676.

V noci 30.10.1823 vypukl požár v zámecké prádelně a ten mimo jiné zámecké budovy zachvátil i dřevěný kostel, který do základu vyhořel. Dva zvony spadly a zaryly se hluboko do země. Před požárem se zachoval jen starý stříbrný kalich, jedno žluté hedvábné mešní roucho, kteréžto věci byly v zámku, a ony zvony.

Skoro 22 let neměl Šumbark svého kostela. Vystavění z tvrdého zdiva vyžadovalo velkých obětí. Materiál byl svážen rok od roku, než se ke stavbě přikročilo. Základní kámen byl položen 28.4.1841 za přítomnosti duchovenstva a četného obyvatelstva. Stavbu řídil zednický mistr Jan Herman z Hradiště, tesařskou práci provedl Antonín Kelle. Oba stavbu dokončili r. 1845. Nový kostel byl vysvěcen 27.7.1845 gen. vikářem Matějem Opolským z Bílska. Po vysvěcení měl tehdejší farář farního kostela P. Teod. Josef Schmidt kázání a slavné služby Boží konal karvinský arcikněz a farář z Těrlicka Jos. Rudl.

Protože rodiče zakladatele, Ludvík a Anna Neisserová, uskutečnili stavbu svými penězi, byly jejich pozůstatky, které po 30 let v Novém Jičíně odpočívaly, do Šumbarku převezeny a v tomto novém kostele pod hlavním oltářem pochovány.

Starý dřevěný kostelík byl zasvěcen památce sv. Kateřiny a sv. Petra a Pavla, nový na žádost zakladatele byl zasvěcen sv. Anně. Svěcení kostela se odbylo také v den sv. Anny, patronky dnešního kostela.

Vojenskou správou byly ve válce z kostela zabrány 4 zvony. První zvon vážil 171 liber (funtů) a měl cenu 171 zl. Pod nápisem byl obraz sv. Kateřiny, kteréžto patronce byl zasvěcen dřevěný kostel. Zvon menší vážil 26 liber (funtů) a měl cenu 30 zl. Zvon byl bez letopočtu s latinským nápisem Ave Maria, Gratia plena, Dominus tecum. Třetí zvon pocházel z r. 1792 a vážil 3 libry (funty), byl darován baronem Mattencloitem z Žebridovic. Veliký zvon, který váží 450 kg, byl z r.1905 a zakoupil ho bývalý šumbarský starosta Jiří Kania se svou manželkou Antonií. Po válce dal ulít farář Cyž železný zvon, byl ulitý ve Vítkovicích.

Mramorový pomník, který dnes stojí před kostelem, býval na sta¬rém hřbitově na kopečku nedaleko nynějšího železničního nádraží, byl to pomník bývalého majitele panství šumbarského, jenž nese nápis v německém jazyku: "Hrobka jeho blahorodí p. říšského hraběte Fridricha z Area, pána ze Šumbarku, nar. 11.11.1797, zemřel 21.9.1835. Libé odpočinutí jeho popelu." Vedle stál ještě železný pomník, sešlý, zrezavělý, který se nedochoval, rovněž s německým nápisem: "Hrobka jejího blahorodí, paní říšské hraběnky Jindřišky z Area, roz. svob. paní zDurant. Zemřela 31.8.1849. Lidé odpočinutí jejímu popelu."

http://media0.wgz.cz/images/media0:51003261710d1.jpg/Fili%C3%A1ln%C3%AD%20katolick%C3%BD%20kostel%20na%20%C5%A0umbarku.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/53/Hav%C3%AD%C5%99ov%2C_kostel_svat%C3%A9_Anny_%281%29.JPG/640px-Hav%C3%AD%C5%99ov%2C_kostel_svat%C3%A9_Anny_%281%29.JPG

 

Kostel sv.Jana Bosko F)

Od roku 2003 farní

http://www.donboskohavirov.cz/res/data/1449/157472.jpg?seek=1382518367

 

Fara F)

Od roku 2003, Církevní středisko volného času.

http://www.donboskohavirov.cz/res/data/1448/157471.jpg?seek=1382518331

 

Kaple E)

http://havirov-historie.cz/upload/sumbark/007.jpg

 

Kaple F)

 

Hřbitov F)

 

Socha sv.Barbory F)

Autor: Zdeněk Matyáš, Havířov-Šumbark, evangelický hřbitov, Lipová postava dívky s věží v náručí. Barbora je ochránce horníků. Podle pověsti ji manžel zamykal do věže a nakonec ji setnul mečem hlavu a v tu chvíli do něho udeřil blesk.

img

 

Kamenný kříž D)

U kostela, 1897

http://www.hrady.cz/data_g/4066/59966.jpg

 

Náhrobek Friedricha von Arco B)

Na bývalém hřbitově před kostelem z r. 1835.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Hav%C3%AD%C5%99ov%2C_Friedrich_von_Arco_-_n%C3%A1hrobek_v_are%C3%A1lu_kostela_sv._Anny_%281%29.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Hav%C3%AD%C5%99ov%2C_Friedrich_von_Arco_-_n%C3%A1hrobek_v_are%C3%A1lu_kostela_sv._Anny_%283%29.JPG 

 

Památník padlým D)

V blízkosti kostela

http://www.hrady.cz/data_g/4066/59969.jpg

 

Zámek B) C) D)

z přelomu 18. a 19. století s fragmenty původních fasád a torzem krajinářského parku ze začátku 19. století. Prvotní písemné zmínky o Šumbarku se však objevují až v první polovině 15. století, kdy se zde střídali různí majitelé zvaní ze Szumberka. Byli to např. Zbyněk v r. 1438, Jan a Petr v r. 1476, nebo Pavel v r. 1482. Jejich původním sídlem byla dle archeologického výzkumu středověká tvrz. Na začátku 17. století, nejspíše za dob Rostků ze Bzí, byl na stejném místě jako původní tvrz postaven renesanční zámek. Dokladem je, že vznikl z části na středověkých kamenných základech a z části na nových. U zámku stály také i další budovy a hospodářská stavení. V přilehlém parku stál hřbitov s dřevěným kostelem, který byl propojen se zámkem podzemní chodbou. V r. 1686 se stál novým pánem Jan Rymultovský z Kornic. Rymultovští, kteří toto panství měli ve svém držení několik desítek let, ho přestavěli do barokního stylu. Roku 1803 byl pak zámek přestavěn do klasicistního stylu novým majitelem Václavem Karlem II. 30. října 1823 vypukl v prádelně požár, při kterém úplně shořel dřevěný kostel, hospodářské budovy i samotný zámek. Zůstaly stát pouze cihlové stěny. Proto se rozhodl nový majitel Jan Michník r. 1827 prodat panství říšskému kancléři hraběti Fridrichu von Arco, který provedl kompletní rekonstrukci a úpravu zničeného zámku do empírového stylu. K zámku náležely opravené hospodářské budovy, sladovna, lihovar, obydlí úředníků, dozorce, kováře a řezníka. Mramorový náhrobek s erbem rodu hraběte von Arco stojí doposud nedaleko katolického kostela. Po smrti hraběte von Arca se panství ujal r. 1835 Josef Ludvík Neisser z Nového Jičína na Moravě. Od něj ho odkoupila r. 1845 společnost Obchodní dům Wetter & Comp. v Lipsku. Od té doby přestal zámek sloužit jako panské sídlo. Před r. 1875 získal zámek Emerich, svobodný pán z Mattencloitu, který se stal také prvním starostou obce Šumbark. R. 1905 byl zámek odkoupen bratry Guttmanovými z Vídně, kteří provedli po 1. sv. válce rozsáhlé opravy, mimojiné instalace el. osvětlení. Ve 20. letech bylo zavedeno ucelené hospodářství díky nově nakoupeným moderním strojům. Po 2. sv. válce zámek chátral a uvažovalo se o jeho demolici. 1966 bylo nakonec rozhodnuto o jeho opravě, zrušení parku a demolici hospodářských budov. V letech 1970-1994 byl využíván Technickými službami Havířov. Po rozsáhlé devastaci v roce 1994, rozhodl havířovský magistrát o generální rekonstrukci pro komerční využití, avšak v rámci zachování kulturní památky. 10. ledna 1998 proběhlo slavnostní otevření zámku. Dodnes slouží jako obřadní síň, hotel, restaurace.

Zámek v Šumbarku 1908  File:Havířov, zámek na Šumbarku (1).JPG

 

Škola C)

Polská, dnes knihovna a městská policie

Polská škola v Šumbarku 1922

 

Škola C)

Národní

Národní škola Šumbark

 

[Hostinec] E)

Stával u rondelu

http://havirov-historie.cz/upload/sumbark/009.jpg

 

Zpět na okres

 Slezsko

Panství

 Politický i soudní okres Těšín

1961 Okres

(hlavní) část Havířova

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie 2) 3) 4)

Poprvé uváděn r. 1438, v roce 1947 se zde započalo s výstavbou prvního havířovského sídliště. Stavba nového sídliště probíhala v letech 1986–1990.

 

Pravděpodobný vznik Šumbarku se odhaduje do dávných dob kolonizace Těšínska. Tehdy pověření takzvaní „lokátoři“ procházeli území a na vhodných místech zakládali nové vesnice. Jednou z takových osad byl nejspíše německým lokátorem založen a pojmenován také Schönberk. Jeho jméno vzniklo podle místa, kde stojí dnešní zámeček. Spojením slov schön-krásný a berk-kopec. Tam také bylo prvotní osidlování a dle mluvy nejstarších usedlých obyvatel se název Schönberk postupně měnil na Šumberk a později na dodnes používaný Šumbark.

13. STOLETÍ

- Pravděpodobný vznik obce Schönberg v dobách kolonizace.

- Pojmenování vzniklo dle přírodní polohy tohoto území.

- Německé označení Schön-berk je v překladu Krásný kopec.

- Prvotní obyvatelstvo byli Slované a ti si toto pojmenování přizpůsobili své mluvě a tak se Schönberg přeměnil na nejprve na Šumberg a následně na Šumbark.

15. STOLETÍ

- 1476 Nejstarší držitelé obce jsou dokládáni Jan a Petr ze Šumberka.

- V roce 1481 Martin Šambor ze Šamberka je novým majitelem.

16. STOLETÍ

- 1530 je držitelem panství Borynský z Roztropic.

- V okolí dnešního zámku se nacházelo staré slovanské hradiště.

- Majitelem Šumbarku je pan Šťastný, syn Jana Borynského z Roztropic.

- Později se o Šumbark rozdělili jeho synové Jan a Filip.

- Filip svojí půlku prodal knížeti Václavu Adamovi.

- Syn Václava Adama kníže Frydrych Kazimír prodal území Janu (Hanušovi) Rudzkému.

- 1578 Syn Jana Borynského Filip prodal svou půlku Šumbarku Frydrychu Pelhřimovi z Třánkovic za 2000zl.

- Koncem století byl již spojený Šumbark majetkem Jana staršího Lubovského z Lubovic.

17. STOLETÍ

- Po Lubovském získal majetek Karvinský z Karviné

- V 80. letech získal majetek Jan Rymultovský a poté jeho syn Jiří Vilém Rymultovský.

18. STOLETÍ

- 1764 Rymultovší prodali vlastnictví Šumbarku Antonínu z Viplar.

- 1786 se připomíná držitel Karel Rusecký z Ejvaně.

- V tomto století byl postaven barokní zámek s okrasnou zahradou.

- Vznikla pečeť obce Šumbark.

19. STOLETÍ

- 1803-1813 byl pánem Šumbarku Václav svobodný pan Sedlnický z Choltic.

- Po Václavovi se stal majitelem František Kněsek.

- 1823 zámek vyhořel a byl přestaven do empírového stylu.

- 1827 koupil Šumbark Frydrych hrabě Arco s manželkou Henriettou roz.baronkou von Durant.

- Poté Frydrychův syn Karel Jiří Frydrych získal Šumbark, kde také 1835 zemřel a byl pochován na místním hřbitově. 1849 zde byla pohřbena i Henrietta.

- 1835-1845 Majitel se stal Josef Ludvík Neisser.

- 28.4.1841 začala stavba nového kostela (sv.Anny) a 27.7.1845 byl vysvěcen.

- 1845 odkoupila panství společnost"Obchodní dům Wetter & Comp."

- 1852 měl panství pronajmuto pan Schwab.

- Dalším držitelem se dokazuje Ferdinand Deper.

- Kolem roku 1850 zde žilo 559 obyvatel.

- V druhé polovině tohoto století Šumbark tvořil jednu správní jednotku s Dolními Bludovicemi.

- 1860-1861 výstavba evangelické kaple na Šumbarku.

- 1875 se obec osamostatnila a volila si svůj obecní výbor.

- 1875-1878 se stal prvním starostou majitel panství Emerich sv.pán Mattencloit.

- 1881-1894 byl majitelem Dr.Santarius.

- 1894-1905 patřilo panství Františku Vítkovi

- 1894 byla postavena přízemní polská škola.

- 1896 otevřena sběrna poštovních zásilek (podléhala poštovnímu úřadu v Dolních Bludovicích).

20. STOLETÍ

- 1904 bylo v polské škole přistavěno další patro.

- 1905 koupili Šumbark bratři Guttmanové

- Od roku 1908 se připravovaly plány pro výstavbu šachty naproti vlakového nádraží.Z důvodu vypuknutí 1.světové války se výstavba nikdy nezrealizovala.

- 1911 byl Šumbark napojen na železniční dráhu.

- 1911 vznikla četnická stanice.

- 25.února 1911 postavena železniční zastávka

- 1912 postavena další polská škola.

- 8.září 1915 postaveno a otevřeno vlakové nádraží.

- 1920 vznikla na Šumbarku česká škola.

- 1.října 1923 otevřena pošta v nádražní budově.

- Ve 40. letech, v období války, patřil Šumbark mezi centra bojů a přechodů státních hranic.

- 4.května 1945 vznikl v bývalé polské mateřské škole Městský národní výbor.

- Od roku 1947 začala na Šumbarku výstavba prvních domů nového sídliště.

- Od 24.ledna 1948 vznikl organizovaný sběr odpadových surovin.

- V prosinci překročil počet obyvatel 4000.

- 1953 byl zřízen místní rozhlas a veřejné osvětlení.

- 1955 část Šumbarku se stala součástí nově vzniklého města Havířova.

- 1960 se stal Šumbark součástí města Havířova.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1279 43% P

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

  

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Obec a panství Šumbark ve Slezsku, Adolf Sobek, 1925

3) Šumbark 1945-1955, Karel Slezák, 1957

4) Havířov, Kolektiv autorů, 1995

 

A) …

B) cs.wikipedia.org (9.7.2014)

C) havirov.wgz.cz (9.7.2014)

D) hrady.cz (9.7.2014)

E) havirov-historie.cz (9.7.2014)

F) donboskohavirov.cz (27.11.2014)

 

  

 fotografie

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 9.7.2014