Oldřichovice

(Oldrzychowice)

Kostel B) C)

Kostel Slezské církve evangelické a. v., vznikl přestavbou budovy bývalé evangelické školy z roku 1869

http://www.trinecko.cz/foto/01)%20T%C5%99inec/Old%C5%99ichovice/Old%C5%99ichovice%20-%20kostel.JPG

 

Kaple E)

Hřbitovní

http://zamek.kunin.cz/fotky/obr.php?name=oldrichovice-kostel%2C&id=13445&width=200

 

Škola B)

http://www.trinecko.cz/foto/01)%20T%C5%99inec/Old%C5%99ichovice/Old%C5%99ichovic%C3%ADch%20-%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20%C5%A1kola.JPG

 

Vodárna B)

http://www.trinecko.cz/foto/01)%20T%C5%99inec/Old%C5%99ichovice/Vod%C3%A1rna.JPG

 

 

 

 

Zpět na okres

 Slezsko

Panství

 Politický okres Těšín, s.o.Jablunkov

1961 Okres

1980 Část Třince

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie

První zmínky se datují k roku 1305 v soupisu desátků vratislavského biskupství.

Evangelická škola v Oldřichovicích rovni byla založena v roce 1792. V roce 1804 měla obec 120 domů a 925 obyvatel.

Geografická poloha nebyla příliš přiznivá pro rostlinnou výrobu, zemědělská půda tvořila totiž sotva polovinu katastrální rozlohy. Vzhledem k omezeným možnostem se zde pěstovaly většinou brambory, ale i žito, ječmen a oves. Dařilo se hlavně pastevectví, které zde mělo dávnou tradici.

V obci rovněž  značně prosperovalo povoznictví, ve 40. letech 19. stol. bylo na 125 usedlostech 150 koní a 20 volů. Nemálo obyvatel Oldřichovic nacházelo obživu v blízkých železárnách a desítky osob pracovaly při těžbě rudy v okolních vesnicích nebo při zásobování hutí dřevem. Z důvodů velké rozlohy a nárustu populace byla v roce 1871 založena druhá škola v Oldřichovích Vsi.

Začátkem 20. století se rodí společenský a kulturní život v obci. V roce 1900 byl založen Dobrovolný hasičský sbor, který patřil k nejstarším v jižní části Těšínska.

Před 1. světovou válkou byly v obci 4 pily, parní mlýn a 4 kamenolomy. Také Oldřichovice patřily mezi obce, které po rozdělení Těšínska v roce 1920 zůstaly v Československu. Při sčítání lidu v roce 1930 žilo v obci 2065 obyvatel, z toho 641 Čechů, 1408 Poláků, 10 Němců a 6  občanů jiné národnosti.

 

Rok

obyv.

domů

1804

925 

 

1845

1253

1927

1947 P

 

1930

 2065 (1048 P)

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2008

3182 

 

 

www odkazy

  

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

A) …

B) trinecko.cz (29.6.2014)

C) cs.wikipedia.org (16.8.2014)

D) oldrichovice.eu (16.8.2014)

E) zamek.kunin.cz (16.8.2014)

 

 

 fotografie

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 16.8.2014