Kód CZ:

Dolní Tošanovice

Kaple B)

...

http://foto.turistika.cz/foto/7564/2761/th_a7e555_9472.jpg

Kaple B)

Zámecká

http://www.hrady.cz/data_g/697/40573.jpg

 

Zámek D)

Dolnotošanovický zámek stál v těchto místech v podobě malé tvrze už na počátku 14. století. Postupem času se změnil do dnešní podoby. Areál má tvar písmene U, kde v čele, kolmo ke svahu, stojí hlavní patrová budova na obdélníkovém půdoryse. Na straně cetsy vystupuje z obrysu střední ryzalit a na nádvorní straně balkón na zdobených sloupech. Kolmo k hlavní budově stojí dvě symetrická hospodářská křídla (dnes velmi zdevastovaná). Dolnotošanovický zámek, od roku 1933 spíše honosná vila jako jediný v okrese Frýdek-Místek ve svých komnatách stále má opět své původní majitele. Potomky prvorepublikového majitele zámečku-světoznámého lékaře doktora Vítězslava Chlumského. Zámeček obývá Jarmila Chlumská se synem Vítězslavem. Na zámek se přivdala za mužským potomkem slavného lékaře z nedalekých Horních Tošanovic, protože pochází z rodiny Hegerů, která vlastnila a opět vlastní hornotošanovický zámek. To, že rodina Chlumských o své sídlo nepřišla v r. 1948 bylo zásluhou toho, že byl zámek v r. 1933 oficiálně přestavěn na luxusní vilku a dále takto veden. Tak zde mohla rodina žít dále alespoň v malé části zámku. Jinak by šli na ulici. Klasické české slovíčkaření. Zemědělské družstvo, v jehož správě objekt byl se o objekt staralo klasickým způsobem a kdo viděl zámek na začátku 90.let, ten zaplakal. I dnes jsou hospodářské části objektu na spadnutí,ale samotný zámek již opět září do slezské krajiny novou žlutohnědou fasádou.

http://www.hrady.cz/data_g/697/15205.jpg

 

Velkostatek D)

U zámku

http://www.hrady.cz/data_g/697/40563.jpg

 

Škola B)

...

image008

 

Zpět na okres

Slezsko

Panství

 Politický i soudní okres Těšín

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

Obec Dolní Tošanovice patří mezi nejstarší obce na Těšínsku. Obec byla založena v roce 1305 (dle okres. archivu). Rozkládá se po obou stranách bývalé císařské, dnes státní silnice I. třídy Frýdek - Český Těšín. Pamětní kniha obce byla založena až v roce 1920 tehdejším řídícím učitelem Josefem Ščerbou. Obyvatelé obce byli zčásti zemědělci, dále tzv. kovozemědělci (hutníci a horníci).

Do roku 1956 patřily k obci osady Závadovice, Šprochovice a Podlesí. Obec měla tehdy 160 popisných čísel se 784 obyvateli. Od 1.1.1956 se obec značně zmenšila na 89 popisných čísel s 300 obyvateli. Z významých budov v obci je zámek Dolní dvůr majitelů Chlumských, dále pak škola, kaple, hasičská požární zbrojnice, velkovýkrmna vepřů Lesní dvůr, Motel, Čerpací stanice PHM, tělovýchovné zařízení, prodejna potravin a pohostinství. Význačnou osobností v obci byl profesor Chlumský (dodnes je znám lidem Chlumského lék).

Dnem 1.1.1956 byla obec zmenšena o osady Závadovice (k Dolním Domaslavicím), Šprochovice a Podlesí (k Dobraticím). Tím se značně zmenšila až na 89 popisných čísel a 300 obyvatel. V obci hospodařil především Velkostatek Chlumských, dále výkonní zemědělci na Šprochovicích a Závadovicích. Velkostatek Chlumských přešel po roce 1948 na Státní statek Český Těšín, hospodářství Horní Tošanovice. Výkonní zemědělci přešli dnem 1.1.1956 na Závadovice k Dolním Domaslavicím a Šprochovice k Dobraticím.

Po roce 1989 byl státní statek zrušen a přešel pod TOZOS zemědělský podnik s.r.o. V obci došlo od roku 1956 k významným změnám. Byla přistavena školní budova, postavena budova tělovýchovného zařízení, postavena hasičská zbrojnice, kaple, zřízeno veřejné osvětlení, obchod, vodovod a za značné pomoci občanů budova pohostinství.

V poslední době byla provedena generálka vodovodu, plynofikace středu obce, vybudován chodník od školy až po obchod pro zajištění větší bezpečnosti občanů. Obec byla řízena obecním zastupitelstvem v čele starostou obce Františkem Voznicou, pak Isidorem Voznicou. Po okupaci v roce 1945 byl v obci sestaven Národní výbor. Předsedy NV byli: Evžen Gryžboň, Josef Filipec, Jan Blahuta, Štěpán Sobek, Miloš Ostrý a Josef Blahut.

V roce 1980 byla obec z rozhodnutí vyšších orgánů začleněna do střediskové obce Hnojník. Obec byla obnovena k 1.1.1990, bylo zvoleno zastupitelstvo obce v čele se starostou Petrem Palrčíkem. Od roku 1994 dodnes je starostou obce František Kubatka.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

725

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2008

313 

 

 

www odkazy

www.stonavka.cz/dolni_tosanovice

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

A) …

B) stonavka.cz/dolni_tosanovice

C) hrady.cz

D) cs.wikipedia.org (7.7.2014)

E) turistika.cz

 

 fotografie

 

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 31.12.2014