Kod CZ 1458

Bukovec

(Bukowiec, Bukowetz)

Kostel Nanebevzetí P.Marie A)

Kolem 1930

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fb/Kostel_Nanebevzet%C3%AD_Nejsv%C4%9Bt%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD_Panny_Marie.JPG/1280px-Kostel_Nanebevzet%C3%AD_Nejsv%C4%9Bt%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD_Panny_Marie.JPG http://www.bukovec.cz/wp-content/gallery/obec-do-fotogalerie/bukovec-kostel.jpg

 

Hřbitov C)

U kostela

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fb/Kostel_Nanebevzet%C3%AD_Nejsv%C4%9Bt%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD_Panny_Marie.JPG/1280px-Kostel_Nanebevzet%C3%AD_Nejsv%C4%9Bt%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD_Panny_Marie.JPG

 

Kamenný kříž C)

kříž v Bukovci

 

Železný kříž D)

zlatý Kristus v Bukovci I

 

Železný kříž A)

U OÚ

image004

 

Železný kříž A)

Sušu

image006

 

Hraniční kámen C)

Nejvýchodnějšího bodu Česka

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/08/Nejv%C3%BDchodn%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD_bod_%C4%8Ceska.jpg/640px-Nejv%C3%BDchodn%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD_bod_%C4%8Ceska.jpg

 

Škola A)

S polským jazykem

http://www.jablunkovsko.cz/userfiles/image/muzeum_bukovec.jpg

 

Škola A)

Česká

škola v Bukovci I

 

Chalupa č.p.35 B) 2) 3)

Před 1850

File:Bukovec35.jpg

 

Chalupa č.p.37 2) 3)

1836

 

Chalupa č.p.62 B) 3)

V centru u kostela, 1879

 

 

Chalupa č.p.78 B) 3)

Nedaleko kostela, 1907

File:Bukovec79+78.jpg

 

Chalupa č.p.79 B) 2) 3)

Před 1850

File:Bukovec78.jpg

 

Chalupa č.p.84 2) 3)

1813

 

Chalupa č.p.107 3)

Před 1850

 

Chalupa č.p.108 2)

Před 1850

http://www.bukovec.cz/image5.jpg

 

Chalupa C)

http://www.ceskehory.cz/beskydy/data/document/img/c-bukovec-4.jpg

 

Chalupa C)

Bukovec - Dřevěnice

 

Šance A)

Šance jsou pro nás místem, kde můžeme dosáhnout tak potřebného ztišení, zavzpomínat na naše předky a dle tradice otců věnovat minuty ticha rozjímání i modlitbě. Pozitivních možností je hodně, záleží na každém z nás, jak dobře svého času využijeme.

Šance jsou neodmyslitelně spjaty s osudem a historií Těšínského Slezska jako celku, především pak s budováním opevnění jeho jihovýchodní hranice a zabezpečením významného Jablunkovského průsmyku, jímž od dávných dob procházela důležitá zemská stezka, která se časem proměnila ve významnou komunikaci mezi Horními Uhry a Slezskem. Jedině v tomto kontextu můžeme uceleně pohlédnout na historii doposud dobře patrných zemních valů na vedlejším vrchu „Kympě“ (Kempě) i zdejší pevnůstky – takzvané reduty, jejíž zbytky se v Bukovci dochovaly v poměrně velmi zachovalém stavu.

Lokalita „Šance“ v Bukovci je vlastně dobře patrným zbytkem reduty – tedy menšího polního opevnění čtvercového půdorysu, které sestává ze zemního vršeného valu, hloubeného příkopu a dnes již nedochované palisády, což byl opevňovací prvek, tvořený soustavou těsně na sebe navazujících dřevěných kůlů. Ve všech čtyřech rozích reduty jsou dobře patrné nájezdové rampy, které sloužily k snadnějšímu přístupu obránců na plošiny a lepšímu rozmístění případných těžších palebných prostředků.

Možná si kladete otázku, zda byly bukovecké Šance obsazeny nějakou posádkou nebo již zmiňovanými místními vybranci. Přesnou odpověď neznáme, ale jelikož měla Bukovská reduta strážní i obrannou funkci, lze předpokládat, že byla v době bezprostředního ohrožení země dočasně obsazována a střežena. I její promyšleně zvolené umístění o strážní funkci objektu doposud výmluvně vypovídá.

IMGP3641-Edit-2

 

Památný jilm C)

Bukovecký hraničář

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8e/Pam%C3%A1tn%C3%BD_jilm_v_Bukovci.jpg/640px-Pam%C3%A1tn%C3%BD_jilm_v_Bukovci.jpg http://www.bukovec.cz/wp-content/uploads/jilm_bukovec.jpg

 

Zpět na okres

 Slezsko

Panství

 Politický okres Těšín, s.o.Jablunkov

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

znak obce Bukovec
Historie obce

Roubené chalupy tvoří podstatnou část zástavby.

31. května 1353 - založení Bukovce knížetem Kazimírem. Osada měla zpočátku sloužit jako hospodářské zázemí pro zdejší strážnici. Jejím úkolem bylo střežit jihovýchodní hranici těšínského knížectví;

1577 – v té době žilo v obci 14 rodin, které žily hlavně z obdělávání půdy a chovu dobytka.

1616 - Fojtem byl Janek Jursa . Po něm nejčastěji fojtovali Bieleszowie a Ćmielowie. Fojtem byl i majitel většiny pozemků v obci – Pilch;

1647 - bylo registrováno 20 rodin. Vzhledem k tomu, že původní osadníci zakládali velmi početné rodiny, počet obyvatel vzrostl brzy na 100;

1667 - bukovecké fojtství se dělilo mezi Jana Bielesza, Zonia a Chraścinu. Dělilo se 4 koně, 23 kusů skotu, 91 ovcí v obci a 163 ovcí pasených na salaši na Girové;

1792 - byla založena parafiální škola. Dříve kovář Sikora učil děti ve své kovárně. Děti se učily psát kovanými hřebíky na kamenech;

1830 - rodinou Hermanů byla zřízena první hospoda v obci;

1855 - kníže Albrecht z Těšína nechal postavit novou školní budovu;

1921 - byl založen Sbor dobrovolných hasičů;

1924 – byla zřízena česká škola;

9. 7. 1932 - byla otevřena turistická chata na Gírové;

1937 – byla postavena nová budova české školy;

25. 6. 1939 - byl vysvěcen nový kostel;

1948 - v Bukovci byla zavedena elektřina;

1960 - Bukovec byl přeřazen z okresu Český Těšín do uměle vzniklého okresu Frýdek-Místek;

1975 - Bukovec začleněn do Jablunkova a nazván Jablunkov V – Bukovec;

1990 - osamostatnění Bukovce;

30. 8. 1992 - otevření zrekonstruované budovy polské školy;

2003 - referendum o vstupu do EU. V Bukovci se účastnilo 42% voličů a pro vstup bylo 81%;

2004 - byla postavená nová sportovní hala (tělocvična) u české školy;

2005 - zrekonstruována budova polské mateřské školky;

2005 - rekonstrukce hlavní komunikace přes střed obce;

20. 12. 2005 - zemřel úřadující starosta obce Josef Ćmiel;

2006 - velká rekonstrukce místních komunikací;

 

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1089 P

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www.bukovec.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) K.Kuča, Atlas památek, 2002

3) Samek B., Umělecké památky na M. a ve S., 1999

 

A) bukovec.cz (10.10.2010)

B) cs.wikipedia.org (7.7.2014)

C) bukovec.ceskehory.cz (16.9.2014)

D) panoramio.com (16.9.2014)

 

 fotografie

http://www.tesinskeslezsko.cz/PublicFiles/UserFiles/files/800x800_Bukovec.jpg 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 16.9.2014