Bocanovice

(Bocanowice, Boczanowitz)

Dřevěný kříž

Na okraji obce před č.p.367

 

Škola A)

Dříve děti chudých chalupníků chodily do lidové školy v Jablunkově. Když počet školních dětí stále narůstal a škola v Jablumkově se ukázala jako malá, byly děti nuceny chodit 20 let do školy v Milíkově. Skutečnosti, že cesta do Milíkova byla dlouhá a počet dětí převyšoval 40, si vyžádaly vybudování vlastní školy. Škola byla postavena v roce 1871 za cenu 2188 guldenů. Těšínská komora zaplatila 600 guldenů a císař František JosefI daroval 400 guldenů z vlastních prostředků. Školabyla dřevěná a v roce 1876 zcela vyhořela. V roce 1877 byla postavena nová škola z kamení a cihel, která po úpravách stojí dodnes a je v ní českopolská mateřská školka.

http://www.bocanovice.cz/userFiles/skolast.jpg

 

Zpět na okres

 Slezsko

Panství

 Politický okres Těšín, s.o.Jablunkov

1961 Okres Frýdek-Místek

2003 Pověřený městský úřad

 

znak obce Bocanovice
Historie obce A)

Vesnice Bocanovice leží jihozápadně od Jablunkova na severních svazích Beskyd, kudy procházejí cesty do údolí řek Lomná a Olše. Město Jablunkov se nachází 3 km od Bocanovic. Povrch obce je poměrně rovný a lehce se zvedá k horám. Nejvyšším bodem je vrch Kyčera(712m). Rovinatá pole byla původně dost mokrá a žilo zde zřejmě hodně žab, což přitahovalo čápy, kteří dali obci jméno. Podle pověsti se jednou na podzim probudili obyvatelé Jablunkova a při pohledu směrem k Bocanovicím si mysleli že nasněžilo.Tolik se tam slétlo čápů - v místním nářečí bocanů.

O vzniku obce se nedochovaly žádné dokumenty, je však možno tvrdit, že osada vznikla poměrně pozdě, totiž teprve počátkem 17.století. První zmínku o Bocanovicích nacházíme v úředních listech urbáře z roku 1621 - zapsány jako Boczanovicze. Tvrdí se rovněž, že první zmínka o Bocanovicích je z roku 1597. Základem obce byl dvůr svobodného pána Maxe Adama, který byl zemským soudcem. Byl to dvůr knížecí, kde se původně usídlily 4 rodiny poddaných, které obdělávaly pole dvora a vykonávaly všechny práce spojené s hospodářstvím. Prvními lidmi kteří se zde usazovali byli Valaši, kteří migrovali se svými stády ovcí přes Karpaty z Rumunska.

 

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

346 P

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2005

 440 36%P

114 

 

   www.bocanovice.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

A) bocanovice.cz

 

 

 fotografie

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 25.6.2014