Kód CZ

Domaslavičky

(Německé Domaslavice., Deutsch Thomaschlag)

Kamenný kříž  Zdroj D)

JZ od vsi

http://www.zanikleobce.cz/detail_img.php?i=48622

 

Kamenný kříž  Zdroj D)

http://www.zanikleobce.cz/detail_img.php?i=48592

 

Železný kříž  Zdroj D)

U jižní cesty ze vsi

http://www.zanikleobce.cz/detail_img.php?i=48612

 

Kříž  Zdroj D)

http://www.zanikleobce.cz/detail_img.php?i=48587

 

Kříž  Zdroj D)

http://www.zanikleobce.cz/detail_img.php?i=48602 http://www.zanikleobce.cz/detail_img.php?i=48607

 

Boží muka Zdroj D)

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Teplá, s.o. Teplá

1961 Okres Tachov

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce   Zdroj D)

První zmínka o obci se objevuje v roce 1391. Nejprve byla pod vrchnostenskou správou premonstrátského kláštera v Teplé, v roce 1576 byla většina vsi koupena k plánskému panství tehdy v držení Šliků. Původně se obci říkalo Domaslav, stejně jako větší obci stejného jména pod nedalekým hradem Švamberk. Až od druhé poloviny 18.století jsou vsi rozlišeny přívlastkem Česká Domaslav (Bohmisch Domaschlag) a Německá Domaslav (Deutsch Thomaschlag). Jak vidno, německé označení obcí by se obešlo bez přívlastků. V roce 1848 je poprvé uváděno jméno Německé Domaslavičky. Nejvíce domů a obyvatel je uváděno k roku 1930, kdy ve vesnici stálo 26 domů a se 127 obyvateli. Kolem roku 1970 dochází k vylidnění vsi a likvidaci posledních usedlostí. Dnes náletová zeleň zakrývá zbytky domů, dobře rozeznatelné jsou jen pozůstatky čtyř statků, které byly likvidovány jako poslední. V místě je možné spatřit už jen dva neudržované rybníčky a vyvrácený kamenný podstavec zničeného křížku.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

142 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (7.6.2015)

D) zanikleobce.cz (7.6.2015)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 7.6.2015