Kód CZ

Bečov nad Teplou

(Petschkau)

Kostel sv.Jiří 2)

Pův.gotický, po požáru 1760 postaven současný 1763-7, obnoven 1834, věž dokončena 1885 podle starých Poperlerových plánů. V kryptě několik malovaných rakví

 

Hřbitov 2)

S náhrobníkem J.Maxe

 

Fara 2)

U kostela, 1641, na místě nejstaršího hradu, současná z r 1760, patrová

 

Hradní kaple Navštívení P.Marie 2)

Svěcena 1400.

 

Zámecká kaple 2)

V Novém zámku ve věži přístupná i po mostě z města, na místě staršího dřevěného, vznikla přestavbou vrchní části věže J.Mockerem

 

Kaple 2)

U silnice na Karlovy Vary, barokní přestavěna v 19.stol.

 

Kaple hrobní rodu Spontin-Beaufort 2)

1926

 
Mariánský sloup 2)

Na náměstí, 1680

 

Socha sv.Jana Nepomuckého 2)

Na zámeckém mostě, 1753, na podstavci znak Kouniců a Questenbergů, přepracovaná 1866 J.Wildtem z Lokte

 

Socha sv.Jana Evangelisty 2)

Na zámeckém mostě, 1753, na podstavci znak Kouniců a Questenbergů, přepracovaná 1866 J.Wildtem z Lokte

 

Boží muka 2)

Kamenná, za obcí, 1824

 

Hrad 2)

Nejstarší části gotické ze 14.století, přestavěn na zač. 16.stol. 1820 rozšířen hlavní palác na úřednický dům

 

Dolní či Nový zámek 2)

Původně goticko renesanční budovy předhradí, 1750-3 přestavěna do současné podoby bastionová věž, nedokončený palác uvnitř renovován 1861-75 střízlivě barokní. V 19.století mělo dojít ke stavebnímu spojení starého a nového zámku J.Zítkem, nejvyšší patro nárožní věže přestavěl J.Mocker  v zámeckou kapli

 

Panský dům 2)

Kol.1500, pod zámeckým mostempatrový s původním sedátkovým portálem. Zcela přestavěn v 18.stol.

 

Radnice 2)

1760, na místě starší stavby, z části snesena 1851, obnovena 1898, nárožní patrová

 

Park 2)

Terasový, na místě bývalých hospodářských budov Nového zámku a nevelké zahrady 1880, italská zahrada

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Teplá, s.o. Bečov nad Teplou

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 Pův.hrad založený nad starší slovanskou osadou, 1399 povýšené na město. Velké požáry 1621 a 1760. na místě kostela stával nejstarší hrad. Původně hrázděné domy později barokně přestavěné.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

2247 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www odkazy

  

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

2) E.Poche, Umělecké památky Čech

 

C) cs.wikipedia.org (9.2.2015)

 

 

 

 fotografie

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 16.8.2012