Kód CZ

Strašín

Osada: Věštín, Zuklín

Připojeny: Maleč, Lazny, Náhořánky

Kostel Narození P.Marie Zdroj 2)

Výrazná dominanta krajiny, poutní, 1736-9, na místě staršího doloženého 1369 opravovaného 1443, z něhož dochována románská věž

Strašín, kostelní věž.JPG Kostel Narození Panny Marie ve Strašíně (8).JPG

 

Fara

Strašín, čp. 1, fara.JPG

 

Hřbitov

 

Kaple sv.Barbory Zdroj 2)

Hřbitovní, barokní, na místě hradní bašty

Kostel Narození Panny Marie ve Strašíně (3).jpg

 

Márnice Zdroj C)

Na místě hradní bašty

Strašín- kostel.JPG

 

Výklenková kaple Zdroj C)

Před průčelím kostela

Kaple ve Strašíně.JPG Strašín, kaple zjevení.JPG

 

Socha P.Marie Zdroj C)

Ve výklenku nad vstupemdo kostela

Strašín, kostel Maria.JPG

 

Železný kříž Zdroj C)

Před kostelem

Strašín, křížek u kostela.JPG

 

Železný kříž Zdroj C)

U kašny

Strašín, kříž na návsi.JPG

 

[Dřevěný kříž] Zdroj 2)

Před kostelem, na jeho místě železný

 

Boží muka Zdroj 2)

Při cestě ke kostelu, gotizující, 1768

 
[Malba Narození P.Marie] Zdroj E)

Ve štítě kostela

 

Kašna Zdroj 2)

1853, v obci

Strašín (1).JPG

 

Památník padlým  Zdroj C)

Strašín (4).JPG

 

[Hrad] Zdroj C)

Objeven při archeologickém výzkumu v okolí kostela

 

[Hrad] Zdroj C)

Na vrcholu bezejmenné kóty (711 m n. m.) jižně od ZSJ Lazny se nachází zbytky malého nedostavěného hradu

Hrad u Strašína - val s příkopem.jpg

 

Škola Zdroj E)

 

Dům č.p.29 Zdroj C)

stojí uprostřed svažité návsi na stavební parcele č. 33. Po chalupě se nazývá Rathaus. Jedná se původně o dvoudílný dům rozšířený dodatečně o chlév a komoru. Štít je orientován jihovýchodním směrem. Vstup je ze severu. Ze síně se vchází do roubené světnici na kamenné podezdívce. Naproti vstupu je černá kuchyně, která je průchozí do komory. Vpravo je vstup do chléva, který je přístupný i zvenčí samostatným vchodem. Polovalbová střecha je pokryta šindelem.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/24/Stra%C5%A1%C3%ADn-rouben%C3%A1_chalupa.jpg/1024px-Stra%C5%A1%C3%ADn-rouben%C3%A1_chalupa.jpg

 

Dům Zdroj C)

Strašín, dům 2.JPG

 

Dům Zdroj E)

U Petrů

 

Dům Zdroj E)

U Ulrichů

 

[Dům] Zdroj E)

Na poustce, u kostela

 

[Dům] Zdroj E)

S pavlačí ve štítě

 

Dům Zdroj C)

Strašín, dům 3.JPG

 

Hostinec Zdroj C)

Arch.F.Holeček ze Sušice

Strašín, hospoda.JPG

 

Dům Zdroj C)

Strašín, dům 4.JPG

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Sušice, s.o.Kašperské Hory

1961 Okres Klatovy

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka 1380

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

971

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82 

 

C) cs.wikipedia.org (1.4.2016)

 

 

Kód CZ

Věštín

(Westin)

 

 

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1614

Kód CZ

Zuklín

(Zuklin, Cuklin)

Zvonička Zdroj D)

 
Kamenný kříž Zdroj D)

Před 1940

 
Železný kříž Zdroj D)

S pověstí o utopeném dítěti

 
Železný kříž Zdroj D)

U zvoničky

 
Železný kříž Zdroj D)

U hájovny (býv.pivovaru)

 

Lovecký zámeček   Zdroj C)

19.stol.

 
Mlýn  Zdroj C)

U Karásků, V Podzuklíně -v hlubokém údolí Zuklínského potoka

 
Mlýn  Zdroj C)

V Podzuklíně -v hlubokém údolí Zuklínského potoka

 
Pivovar  Zdroj C)

V Podzuklíně -v hlubokém údolí Zuklínského potoka, vyhořel 1892, na jeho místě postavena současná hájovna

 
Velkostatek  Zdroj C)

 

 

 

Historie obce Zdroj F)

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1631.

místní část obce Strašín v okrese Klatovy. Nachází se na severním svahu hory Javorník (1066 m n. m.) v nadmořské výšce 868–884 m n. m. Poprvé je zmiňován až roku 1631 jako pouhý panský dvůr statku Dobrš s 9 poddanými ze vsi Malče, 6 z Nahořánek, 2 z Damíče a 21 v Pohorsku. K jeho osamostatnění došlo teprve v roce 1695, kdy jej koupil František Eusebius Khuen von Belasy. Vdova Eva Marie Khuenová roz. Lažanská z Bukové prodala 6.července 1708 Zuklín za 10.000 zl. Václavu Ignáci Vratislavu z Mitrovic. Zuklín se tak stal organizační součástí vratislavského statku žihobského. Dne 9.listopadu 1713 Vratislavové z Mitrovic prodávají dominikální dvůr Zuklín s 28 poddanými ze 4 okolních vesnic za 9.500 zl. Norbertu Streerovi, rektoru jezuitské koleje v Klatovech. Za vlastnictví jezuitského řádu došlo k sloučení tří do té doby zcela samostatných panství Střela, Hoštice a statku Zuklína a vytvoření nové organizační jednotky velkostatku Střelské Hoštice a statku Zuklína. V roce 1773 došlo ke zrušení jezuitského řádu spadl veškerý jeho majetek na královskou komoru. Zuklín přešel pod správu náboženského fondu. Od náboženského fondu koupil Zuklín 12.ledna 1809 Erasmus Obst. Syn Erasima Obsta JUDr. Gustav Obst vlastnil velkostatek až do počátku osmdesátých let 19. století, kdy je prodal Albertu Dubovi. Od devadesátých let 19. století se ve vlastnictví velkostatku vystřídalo v rychlém sledu více majitelů. V období romantismu zde byl postaven lovecký zámeček. V Podzuklíně (v hlubokém údolí Zuklínského potoka) byly dva mlýny a pivovar (roční výstav kolem 100 hl, zrušen asi roku 1900). Na počátku 18. století se tu nacházela vápenka, flusárna s roční produkcí 100 centéřů potaše, sklárna, kterou vrchnost zamýšlela pronajímat sklářskému mistru za 1.300 zl. ročně, a dvě pily. Už od 19. století je obec osadou Strašína. V roce 1910 žilo v Zuklíně 164 obyvatel (všichni české národnosti). Většina domů dnes slouží k rekreačním účelům. Rekreační objekt zde vlastní i Petr Hájek (bývalý mluvčí bývalého prezidenta České republiky). Německý název Zuklin.

 

www.zuklin.cz

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 1.4.2016