Kód CZ

Srní

(Rohberg)

Osady: Sedlo, Stodůlecké Podíly, Vchynice-Tetov

Kostel Nejsv. Trojice Zdroj C)

V roce 1788 byl postaven kostelík a v letech 1804 až 1805 na jeho místě postaven současná jednolodní slohově nevýrazná stavba s hranolovou věží, na návětrné straně krytá šindelem.

Srní - kostel Nejsvětější Trojice (01).JPG Srní - kostel Nejsvětější Trojice (02).JPG

 

Fara Zdroj C)

1804-5 na místě dřevěného kostela

http://www.sumava.cz/img/rozcestnik/1552.jpg

 

HřbitovZdroj

 C)

 

[Hauswaldská kaple] Zdroj C)

Srní, hauswaldská kaple (2013-08-11; 02).jpg

 

Kaple Zdroj C)

Ve Starém Srní

Srní, Staré Srní, kaple (2013-08-11; 01).jpg

 

Kaple P.Marie Zdroj 2)

19.stol., na hřbitově, oltář kol.1700

 

Železný kříž Zdroj C)

U bývalé Hauswaldské kaple

Srní, hauswaldská kaple (2013-08-11; 03).jpg

Železný kříž Zdroj C)

V Dolních Hrádcích

Srní - Dolní Hrádky.JPG

Železný kříž Zdroj C)

V Horních Hrádcích, 1898

Srní - Horní Hrádky (02).JPG

Železný kříž Zdroj C)

U Plavebního potoka

Srní - kříž u Plavebního potoka.JPG

Železný kříž Zdroj C)

U bývalých Zelenohorských chalup

Srní - křížek u bývalých Zelenohorských Chalup.JPG

Železný kříž Zdroj C)

U bývalých Zelenohorských chalup

Srní - křížek v bývalých Zelenohorských Chalupách.JPG

Boží muka Zdroj C)

Ve Starém Srní

Srní, Staré Srní, boží muka (2013-08-11; 01).jpg

Boží muka Zdroj C)

U silnice na Modravu

Srní - boží muka při silnici na Modravu.JPG

Boží muka Zdroj C)

U bývalých Zelenohorských chalup, 1811

Srní - boží muka u bývalých Zelenohorských Chalup 1.JPG

Dům č.p. 8 Zdroj C)

Dům č.p. 9 Zdroj C)

Srní - usedlost čp 9 (01).JPG

Dům č.p.24 Zdroj C)

Dům Zdroj C)

V Dolních Hrádcích

Srní - Dolní Hrádky.JPG

Dům Zdroj C)

V Horních Hrádcích

Srní - Horní Hrádky (01).JPG

Dům Zdroj C)

V Horních Hrádcích

Srní - Horní Hrádky (03).JPG

Dům Zdroj C)

V Horních Hrádcích

Srní - Horní Hrádky (04).JPG

Vodní mlýn Zdroj C)

Vodní elektrárna Čeňkova Pila Zdroj C)

Původní pila 1863-70

MVE Čeňkova Pila - národní technická památka.JPG 

Náhon Čeňkovy Pily Zdroj C)

Čeňkova pila - náhon vody A.JPG

Vodní elektrárna Vydra Zdroj C)

Srní, Vodní zámek (2013-08-11; 01).jpg

Klostermannův most Zdroj C)

Srní, Klostermannův most (2013-08-14; 02).jpg

Přírodní památka Povydří Zdroj C)

Srní, Vydra u Turnerovy chaty (2013-08-14; 02).jpg

Dub u Vomáčků Zdroj C)

Lípy na SrníZdroj C)

Pramen Zdroj C)

U bývalé Hauswaldské kaple

Srní, hauswaldská kaple (2013-08-11; 05).jpg

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Sušice, s.o.Kašperské Hory

1938 spojením osad Srní a Sedlo zanikly Stodůlecké Podíly

1961 Okres Klatovy

2003 Pověřený městský úřad

Historie obce

Srní je poměrně mladá horská obec, kterou založil majitel panství Stodůlky baron Schmiedel pro dřevaře v roce 1727 a pojmenoval podle hojného výskytu srnčí zvěře.

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82

 

C) cs.wikipedia.org (5.4.2016)

Kód CZ

Stodůlecké Podíly

(Stadler Anteil)

Původní hlavní obec, v roce 1938 převzala hlavní funkci farní obce Srní, do té doby osada části Sedla

Kód CZ

Sedlo

(Sattelberg)

Dům č.p.169 Zdroj C)

Srní (Sedlo) - bývalá usedlost č.p. 169.JPG

Javor klen Zdroj C)

u Nového Sedla I.

Srní (Sedlo) - chráněný javor klen.JPG

Javor klen Zdroj C)

u Nového Sedla II.

Kleny Zdroj C)

na Novém Sedle

Kód CZ

Vchynice - Tetov

(Chinitz-Tettau)

Kaplička Zdroj C)

U králováckého dvorce v Antýglu, 1869

Srní, Vchynice-Tetov I, Antýgl, kaple (2013-08-16; 01).jpg

Železný kříž Zdroj C)

Před kapličkou u králováckého dvorce v Antýglu

Antýgl (Šumava) 3.JPG

Deska s erbem Zdroj C)

Na Plavebním kanálu, 1842

Srní, Vchynicko-tetovský plavební kanál (2013-08-11; 04).jpg

Královácký dvorec Zdroj C)

V Antýglu

Antýgl - kralovácký dvorec.JPG

Plavební kanál Zdroj C)

vodní dílo o celkové délce 13,6 km obchází nesplavný úsek Vydry pod Antýglem a spojuje řečiště Vydry s říčkou Křemelná. Jedná se spolu se Schwarzenberským plavebním kanálem o druhý kanál vystavěný na schwarzenberských panstvích inženýrem Josefem Rosenauerem za vlády knížete Josefa II. ze Schwarzenbergu.

Rehberg-2013-09-28-VchynickoTetovskyKanal-obr06.JPG

Hradlový most Zdroj C)

Hradlový most (Šumava) 3.JPG

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1840

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 4.4.2016