Kód CZ

Nezamyslice

 

Kostel Nanebevzetí P.Marie

Na návrší severozápadně nad obcí, pův.románský, 13.stol., přestavěn kol.1390, 1736 zbarokizován,

 

Kaple sv.Erazma

Záp.od kostela, raně barokní, 1.pol.17.stol., neogoticky upraveno průčelí.

 
Socha sv.J.Nepomuckého

1726 na soklu, soška drobná novější

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Sušice, s.o.Sušice

1961 Okres Klatovy

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 První zmínka 1045, původní název ve 14.stol.Bílý  kostel

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

460

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www odkazy

  

literatura a prameny

 Administrativní lexikon obcí  v republice Československé, 1927

 Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82 

 

 fotografie

 

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace