Kód CZ

Hartmanice

(Hartmanitz)

Dobrá Voda (Gutwasser)

Kostel sv.Kateřiny

Pův.gotický, přestavěn barokně v 18.stol.

 
Socha sv.J.Nepomuckého

Nedaleko kostela 1731

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Sušice, s.o.Hartmanice

1961 Okres Klatovy

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 Pův.ves pánů z Velhartic, později městečko na místě výběru cla pro břevnovský klášter, první zmínka 1331, procházela tudy odbočka zlaté stezky, za třicetileté války opuštěna i fara.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

783 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www odkazy

  

literatura a prameny

 Administrativní lexikon obcí  v republice Československé, 1927

 Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82 

 

 fotografie

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace