Kód CZ

Frymburk

Damětice

Kaple sv.Antonína Pad.

Na kopci nad tvrzí, 19.stol.

 

[Hrad Frymburk]

13.stol, 1467 dobyt a vypálen, zanikl beze stop

 

Tvrz

Pod hradem, 1574, dnes hospodářský dvůr s nepatrnými zbytkysgrafit

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Sušice, s.o.Sušice

1961 Okres Klatovy

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

390

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www odkazy

  

literatura a prameny

 Administrativní lexikon obcí  v republice Československé, 1927

 Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82 

 

 fotografie

 

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace