Kód CZ

Bukovník

 

Kostel sv.Václava

Románský, kol.pol.13.stol., upravován v 17.stol. a pol.18.stol.

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Sušice, s.o.Sušice

1961 Okres Klatovy

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 Připomínán 1251, jako vladyčí sídlo

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

325

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www odkazy

  

literatura a prameny

 Administrativní lexikon obcí  v republice Československé, 1927

 Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82 

 

 fotografie

 

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace