Kód CZ

Olšany

(Olleschau)

Osady: Doubravice, Haltýře, Na horách

Připojen: Klášterec

Kaple sv.Markéty Zdroj A)

Při sirotčinci

Olšany kaplička.JPG

 

Kamenný kříž Zdroj C)

U kaple

Olšany křížek.JPG

 

Doubravický knížecí dvůr Zdroj 2) Zdroj 3) Zdroj A)

Na místě skoupených domů, 1627, po 1.pozemkové reformě přestavěn na byty pro papírnu, s pivovarem

 

Rychta Zdroj C)

Č.p.17, s arkádovým náspím

Olšany statek.JPG Olšany stavení.JPG

 

Mlýn Zdroj 2) Zdroj 3)

1627, 1862-5 přestavěn na papírnu

 

Hostinec Zdroj 2) Zdroj 3)

1627

 

Škola Zdroj 2) Zdroj 3)  Zdroj A)

1882 dvoutřídka

Olšany základní škola.JPG

 

Sirotčinec Zdroj 2) Zdroj 3)

Zřízen 1932, dnes ústav sociálních služeb

 

Kamenolom Zdroj 2) Zdroj 3)

Po 1921 s drtičem štěrku

 

 

Zpět na

okres

Politický i soudní okres Šumperk

1961 Okres Šumperk

1980 připojen Klášterec

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie  Zdroj A)

315 m.n.m., první zmínka (1349) 1489

Název vsi byl původně označením pro "lidi z místa porostlého olšemi". Obecní pečeť měla znamení radlice provázené šesti hvězdičkami.

Vývoj obce lze v mnohém charakterizovat jako shodný s jinými podhorskými vesnicemi tohoto regionu. První zmínka o Olšanech je zaznamenána v Zemských deskách, v nichž se hovoří o předávání statků Bolíkem z Olšan. V té souvislosti je uváděn letopočet 1386. Název vsi byl původně označením pro "lidi z místa porostlého olšemi".

Až do roku 1862, kdy došlo k založení továrny na výrobu cigaretového papíru na místě bývalého mlýna, se zdejší obyvatelstvo zabývalo především zemědělstvím (několik větších zemědělských usedlostí, drobní chalupníci, nádeníci). Postupně docházelo rovněž k rozšiřování počtu základních řemesel a obchodů, převážná část obyvatelstva však byla odkázána na hledání příležitostných zaměstnání. Mnohé existenční útrapy zmírňovala domácí výroba nitěných knoflíků, dále potom košťat a košů. Někteří z občanů dennodenně docházeli za prací i do velmi vzdáleného okolí.

Po založení zmíněné papírny nebyla poptávka po pracovních místech ani zdaleka uspokojena. Továrna, až na některá svá svízelná období, se stávala dominantou při snižování nezaměstnanosti s patrným vlivem na spoluutváření nových forem společenských vztahů v obci. Spolupráce pozvolna získávala dokonalejší podobu, rozšiřovala se, přinášela prospěch oběma stranám. Obec však po stránce výhod vždy pokulhávala.

Zhmotněné i duchovní výsledky snažení našich předchůdců hovoří o lidech, kteří přilnuli ke svému kraji a své obci věnovali hodně životních sil, významní jednotlivci dokonce i část majetku.

Počet obyvatel v obci ke konci roku 2001 dosáhl 922 ve 156 trvale obydlených domech. V současné době je v obci rozestavěno 5 rodinných domů, další jsou ve stavebním řízení a mezi občany je zájem o výstavbu nových rodinných domů či bytů.

Nedílnou součástí zlepšování kvality života občanů na vesnici je rovněž vybudování a údržba sítě místních obslužných komunikací, chodníků, pěších a cyklistických stezek, vybudování technické infrastruktury, podpora společenského, kulturního a sportovního života v obci, ochrana nemovitých kulturních památek a památek místního významu, podpora náboženského, spolkového a zájmového života v obci, posilování pocitu občanské sounáležitosti a ochrana životního prostředí.

 

 

Rok

obyv.

domů

1627

19 osedlých

 

1749

1793

361 ob.

55 d.

1839

392 ob.

63 d.

1921

584 ob. (53N)

75 d.

1927

584 obyv

1930

676 ob.

101 d.

1950

581 ob.

117 d.

1991

893 ob.

119 d.

 

www.olsany.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Jan Březina, Vlastivěda moravská, 1932

3) M.Melzer aj.SchulzVlastivěda Šumperského okresu, 1993

 

A) olsany.cz (3.3.2008)

C) cs.wikipedia.org  (12.10.2016)

 

Kód CZ

Doubravice

 

 

 

2 domy

 

Kód CZ

Haltýře

 

 

 

1 dům

 

Kód CZ

Na Horách

 

 

 

4 domy

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 12.10.2016

Předchozí editace: 3.3.2008