Kod CZ 1010

Branná

(Kolštejn, Goldenstein)

Kostel Archanděla Michaela  2) 3)

Pův.Zmrtvýchvstání Krista, Renesanční  1612-14, upravený 1743 NKP 845/1

U nynějšího dopravního hřiště (vlevo od zámku) stával katolický dřevěný kostelík s  farou. Kostelík byl v roce 1789 zbourán. Soška Panny Marie, kterou  údajně dovezl maltézský rytíř v roce 1521, byla odvezena do Šumperka,  avšak vrácena zpět do Branné (nyní se nachází nad oltářem). Nynější  kostel byl původně evangelický ( páni z Petřvaldu 1614). Po bitvě na  Bílé hoře byl Lichtenšteiny předán katolíkům. Roku 1694 byl zvětšen a  přestavěn na renesanční. V roce 1906 vyhořel. Většinu věcí se  podařilo zachránit. Obrazy křížové cesty jsou originály od malíře  Sebastiniho. Obraz nad oltářem, který shořel, namaloval podle  Betiniho malíř Wolf. Velice pěkná je kazatelna a varhany s ozvěnou.  Všimněte si také soch u hlavního oltáře. Nejsou ze sádry, ale řezané  z jednoho kusu dřeva.

stavěn počátkem 17. století (vysvěcen 1614), tehdy jako evangelický kostel Zmrtvýchvstání Krista. V roce 1743 byl katolicky opravován (nástavba zvonice, fasády), při té příležitosti bylo změněno jeho zasvěcení na dnešní. Další opravy proběhly po požáru roku 1852 a v roce 1907.

Podélná jednolodní sálová stavba, s trojbokým závěrem na západní i východní straně. Na severu přiléhá ke kostelu čtyřboká sakristie s depozitářem v patře. Před zadní průčelí předstupuje hranolovitá věž s přiloženými točitými schodišti po obou stranách. Stavba je z vnější strany zpevněna jednoduchými opěrnými pilíři s pultovou stříškou. Kostel je osvětlen širokými okny s lomeným obloukem, nad nimi jsou další kruhová okna. Okna věže jsou malá, obdélná. Mezi opěrné pilíře na východě jsou vestavěné tři kaple, v severní je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého (1733). o kostela se vstupuje v podvěží renesančním portálem. Jde o edikulový portál s ionskými sloupy nesoucími kladí s prolomeným štítem. Ve vlysu je deska s rodovými znaky Vrbnů a Žerotínů a s pamětním nápisem o zbudování kostela s letopočtem 1614. Sál kostela je zaklenutý valenou, trojboce uzavřenou klenbou s lunetovými výsečemi. Plocha klenby je členěna štukovými kazetami, které jsou vyplněné osmicípými hvězdami. Kolem sálu obíhá tribuna na toskánských sloupech, přerušena pouze nad oltářem ve východní části kostela. Hlavní oltář pochází z katolizace roku 1743; jeho součástí je i cenná pozdně gotická Madona (socha Panny Marie) ze 20. let 16. století, přemístěna sem z místního zrušeného (roku 1789) kostela Panny Marie.

Branná 159498-845.jpg

 

Fara  2) 3)

Klasicistní 1784, NKP 845/4, zmíněna již 1301

Branná, fara.JPG

 

Kaple  2) 3)

1810, NKP 846, na hřbitově

Branná, hřbitov, kaple.JPG

 

Výklenková kaplička  2) 3)

Při silnici Branná Vikantice, barokní, 1762, NKP 851

Branná,_boží_muka.jpg

 

Malovaný výklenek Kristus na Hoře Olivetské  C)

Při kostele

BrannaKostelKristus.jpg

 

Socha sv.Jana Nepomuckého  2) 3)

Ve výklenku v závěru kostela 1733, NKP 845/2

BrannaKostelNepomucky.jpg BrannaKostelNepomucky.jpg

 

Socha Piety  2) 3) C)

Před závěrem kostela 1663 NKP 845/3

Branná, sloup.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a4/BrannaKostelPieta.jpg/640px-BrannaKostelPieta.jpg

 

Kamenný kříž C)

Na hřbitově, centrální

Branná, kříž na hřbitově.JPG

 

Kamenný kříž C)

U kostela

 

Kašna se sochou Higie  2) 3)

Kamenná z r.1866 s litinovou plastikou z r. 1901 NKP 847

Branná, kašna.JPG Branná,_kašna_s_plastikou_Hygie.jpg

 

Památník C)

Na hřbitově, původně před zámkem

 Branná, pomník.JPG

 

Zámek  2) 3)

Renesanční 1570-80 NKP 843, střední renesanční palác – jednopatrová stavba z let 1570–1580

dolní renesanční palác – jednopatrová stavba s dvoupatrovou věží a přízemní jižní částí

vnější portál dolního renesančního paláce – pískovcový z roku 1597, s reliéfy Bruntálských z Vrbna a Hoffmanů z Grunpuchu

vnitřní portál dolního renesančního paláce – pískovcový z doby po roce 1615, s bosáží a erby pánů z Petřvaldu a Ulerstofenů z Němčího

hradní most – fragment mostu přes bývalý vodní příkop ze 16. století

 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/06/Goldenstein_-_hrad_Kol%C5%A1tejn_-_podworze.JPG/1024px-Goldenstein_-_hrad_Kol%C5%A1tejn_-_podworze.JPG

 

Zřícenina horního hradu Kolštejn  2) 3)

14.stol. první zmínka 1325 NKP 843/1, zbytky gotického hradu z 2. poloviny 14. století (první zmínka 1325

 

Fojtství   2) 3)

Renesanční po r.1590, po 1611 radnice NKP 844

 

Dům č.p.16  C)

 

Chalupa č.p.75  2) 3)

Roubená  s pavlačí 19.stol. NKP 848

 

Chalupa č.p.86  2) 3)

Zemědělská usedlost 19.stol. NKP 850

 

Dům č.p.102  C)

Branná, č.p. 102.JPG

 

Dům č.p.103  C)

Branná, č.p. 103.JPG

 

Radnice  2) 3)

Neorenesanční

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e0/Brann%C3%A1_-_nova_radnica.jpg/640px-Brann%C3%A1_-_nova_radnica.jpg

 

Mlýn C)

Se zaklenutým potokem, č.p.97

 

 

Tvrz StM-S 52 C)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/Brann%C3%A1%2C_StM-S_52_%28rok_2009%3B_07%29.jpg/1024px-Brann%C3%A1%2C_StM-S_52_%28rok_2009%3B_07%29.jpg

 

Zpět na

okres

Politický okres Šumperk, s.o.Staré Město

1949 Kolštejn přejmenován na Brannou

1961 Okres Šumperk

1975 připojena Ostružná s Petříkovem a Ramzovou a Vikantice se Šléglovem

1990 se připojené obce osamostatnily

2003 Pověřený městský úřad

 

znak obce Branná
Historie

Od 1992 MPZ, 600 – 650 m.n.m.

633 m.n.m., první zmínka 1325

Koncem 13. století (1282) byl na příkrých skálách nad řekou postaven hrad, který měl chránit obchodní cestu, která vedla z Moravy sedlem Ramzovským (kdysi Kolštejnským) do Slezska a dále k Baltskému moři. Ke jménu hradu se váže několik pověstí. Začátkem 14. století zde řádili loupeživí rytíři, bratři Jan a Bedřich Wustehube. Lucemburkové však učinili jejich řádění konec. Hrad dali pobořit a přidali k majetku zemských knížat.

Lucemburkové resp. Karel Lucemburský, tehdy ještě markrabě moravský, dal provést geologický průzkum. Výsledkem byl uspokojivý a proto byli povoláni horníci z německých oblastí a začíná zde kolonizace s níž se mezi čistě slovanské obyvatelstvo dostává německý národ. Původní obyvatelstvo začíná ustupovat.

   Kromě zlata a stříbra se tu dolovala měď, zinek, později železná ruda a jiné kovy. Tyto rudy se hned v místních hamrech zpracovávaly. Karel IV. povýšil městečko na horní město.

   Již v roce 1301 zde byla založena fara. Nejstarší listina o panství kolštejnském pochází z roku 1325, kdy se toto panství dostalo do majetku kláštera v Kamenici.

   V roce 1850 požár zničil domy na náměstí i kostel. Po požáru v roce 1906 byla postavena věž kostela v původní podobě. Poslední velký požár byl v roce 1926.

 

rok

Obyv.

domů

1785

821

1793

835

120.

1850

1245

1880

1460

1900

1375

210.

1921

911 . (15 Č)

161.

1927

1246  N

1930

1331 (72Č)

167

1950

408

131

1991

395

84

 

www odkazy

  

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

2) Vlastivěda moravská 1932

3) Vlastivěda šumperského okresu 1993

 

 

C) cs.wikipedia.org (11.6.2015)

D) sweb.cz/branna (3.3.2008)

 

fotografie

14.7.2007

 

 

Alojzov

(Aloisdorf)

 

 

1783 založena Aloisem z Lichtenštejna

 

rok

Obyv.

domů

1783

104

22.

1839

153.

22

1921

139 .

26.

1930

127 .

25

1950

45 .

23 .

1991

0 .

0

 

Přední Alojzov (Vorder Aloisdorf)

1,6,km od města východně, 18 domů,

 

Zadní Alojzov (Hinter Aloisdorf)

2 km ssv od Předního Alojsova, 8 domů

 

Dolce

(Grund)

 

 

Jižně od Branné leží dole u silnice, založena 1570, 1638 postavila vrchnost 9 domků pro dělníky, 1677 rychta

 

rok

Obyv.

domů

1654

77.

1677

18 us.

1785

124.

1791

111.

12

1839

66.

12

1921

110.

18

1930

105.

20

1950

47.

10

 

 

Mosazné Hamry

(Messinghammer, Mosazov)

Mlýn

V roce 1839

 

 

 

Vznikla 1677

rok

Obyv.

domů

1785

109

1791

100.

16 .

1839

76.

19.

1921

86.

14

1930

89 (2Č)

15

1950

21.

16

 

 

Bída

(Jammerthal)

 

 

 

3,8 km dvě stavení, 740-760 m.n.m.

 

Nový Kolštejn

(Neu Goldenstein)

 

 

 

6 domků východně od Branné

 

Splav

(Flösse)

 

 

 

Skupina chalup severovýchodně

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 3.3.2008