Kód CZ

Bohutín

(Engeldorf)

Kaple Narození P.Marie Zdroj C)

1801

Bohutín, kaplička

 

Kamenný kříž Zdroj C)

Před kaplí

Bohutín, kaplička

 

Kamenný kříž Zdroj C)

Bohutín křížek.JPG

 

Škola Zdroj 3)

1865, nově postavěna 1931

 

 

 

Zpět na

okres

1850 Politický i soudní okres Šumperk

1961 Okres Šumperk

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie

Nejstarší zmínka 1493

Obec Bohutín je jednou z malých obcí rozsáhlého Šumperského okresu, ležící asi 12 km severozápadně od Šumperka a asi 9 km severovýchodně od Zábřeha. Společnou hranici má s těmito katastry: na severu s Bartoňovem, na západě se Kláštercem, na jihu s Chromčí, na jihovýchodě a východě s Bludovem, na severovýchodě s Radomilovem.

Úředně stanovená nadmořská výška obce je 320 m n.m. (284-445), vlastní katastr je velmi rozmanitý: z téměř ideální roviny u toku Moravy se prudce zvedá na východ ke Zbové (445 m n.m.) a na sever na Burdovu horu (498 m n.m.). Tyto vrcholy jsou nejjižnější částí Brannenské vrchoviny. Niva Moravy potom patří do Mohelnické brázdy. V obecném povědomí však katastr Bohutína a sousedního Klášterce uzavírá nejsevernější část Hornomoravského úvalu. Území obce přísluší k povodí řeky Moravy. V jižní a západní části je bohatě protkáno dalšími vodními toky.

Bohutínský katastr má výměru asi 224 ha. Jeho základem se stala dřívější středověká plužina. Naprostá většina katastru je tvořena loukami a pastvinami. Poměrně úrodná půda v rovinách umožňuje pěstování všech zemědělských kultur, hlavně obilovin, okopanin, ale i ovoce a zeleniny. Půda vždy skýtala dobré podmínky pro chov hospodářských zvířat, zejména skotu.

V západní části katastru - v bezpečné vzdálenosti od meandrů Moravy je vybudována železniční trať Šumperk - Hanušovice, od počátku tohoto století potom vybudována i železniční zastávka. Nejvýznamnější silniční komunikací pro obec je okresní silnice z Bludova, která prochází celou obcí od východu na západ a pod Hájem se napojuje na státní silnici Ostrava - Hradec Králové. Zejména v předcházejících dobách měla značný význam tzv. černá cesta - z Bohutína do Bartoňova (černá proto, že byla velmi často vyspravována odpadní škvárou papírenské kotelny).

 

Rok

obyv.

domů

1677

 

17

1749

1793

277

47

1839

401

78

1921

473

80

1927

1930

494

98

1950

415

115

1991

911

129

 

www.bohutin.cz

  

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Vlastivěda moravská 1932

3) Vlastivěda šumperského okresu

 

C) cs.wikipedia.org  (12.10.2016)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 12.10.2016

Předchozí editace: 3.3.2008