Kód CZ

Bartoňov

(Bartelsdorf)

Kamenný kříž

Při stodole č.p.9

 

[Tvrz] Zdroj 2) Zdroj 3)

a svobodný dvůr, před 1570. Na jejím místě Kašparův hostinec, dochovány sklepy.

 

Škola Zdroj C)

1871 postavena společně s Radmilovem, zrušena 1976

 

Usedlost č.p.3 Zdroj C)

Pol.19.stol. s klenutou náspí, nedaleko roubené stodoly

 

Chalupa č.p.10

Roubená

 

Dům č.p.28

 

Chalupa č.p.32

 

Roubená stodola

Proti č.p.42

 

 

 

Zpět na

okres

1417 Panství Bludov

16.stol. Statek Bartoňov

Panství Ruda nad Moravou

Politický okres Šumperk, s.o.Šumperk

1869 odpojen Radomilov

1961 Okres Šumperk

1960 připojen Radomilov

1980 Část Rudy nad Moravou

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie Zdroj D)

310-375 m.n.m., první písemná zmínka 1371 / 1417

Malý katastr Bartoňova o rozloze 212 hektarů se zvedá údolím od řeky Moravy, kterým prochází železniční trať Šumperk - Hanušovice, směrem k východu do okolních kopců. V úžlabině mezi vrcholem Blýskač na severu a Burdovou horou na jihu se táhne vesnička dostupná silničkou z Rudy nad Moravou. Na jejím východním okraji navazuje téměř souvisle zástavba Radomilova. Střední nadmořská výška Bartoňova je 342 m. Název obce je odvozen od osobního jména Bartoň, jež je domácí podoba ke jménu Bartoloměj.

 

Rok

obyv.

domů

1677

22

 

1793

334

41

1839

334

55

1921

378. (4N)

51

1927

378

 

1930

342 (1N)

65

1950

193

66

1991

110

35 trvale obydl.d.

2006

126

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Vlastivěda šumperského okresu 1993

3) Vlastivěda moravská 1932

 

C) cs.wikipedia.org  (18.8.2016)

D) krasnecesko.cz (18.8.2016)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 18.8.2016

Předchozí editace: 3.3.2008