Kod CZ 16236

Šumvald

Připojen: Břevenec

Kostel sv.Mikuláše 2) C)

Pův.gotický, věž raně barokní 1691, celková úprava 1772. V roce 2006 byl při historickém průzkumu ve zdivu kostela objeven svatostánek (tzv. sanktuárium) ze 70. nebo 80. let 13. století. Nález potvrzuje raně gotický původ stavby. Raně gotický je i půdorys kostela, presbytář, klenba a okenní kružba. Kostel dal postavit komorník olomouckého soudu Oneš ze Šumvaldu. Jeho rod vlastnil zdejší panství až do začátku 15. století. Kostel byl poprvé přestavován na konci 14. století, dále na konci 17. století a naposledy na přelomu 18. a 19. století.

http://www.krasnecesko.cz/foto/o30319-1-Kostel-sv.-Mikulase-Sumvald.jpg

 

Fara

 

Socha sv.Jana Nepomuckého C)

File:Šumvald, sv. Jan Nepomucký, 1713, Jan Sturmer.JPG File:Šumvald, sv. Jan Nepomucký, 1713, Jan Sturmer.JPG

 

Boží muka C)

File:SumvaldBoziMuka.jpg

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Šternberk, s.o.Uničov

1961 Okres Olomouc

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1570

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

2) Kuča Karel, Atlas památek, 2002

 

C) cs.wikipedia.org (10.3.2015)

D) krasnecesko.cz 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 10.3.2015

Předchozí editace: 3.6.2011