Kod CZ 16181

Šternberk

(Sternberg)

Osada: Lhota

Kostel Zvěstování P.Marie 2) C)

1775-83, farní a současně pro sousední rezidenci augustiniánů

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ee/Sternberg-2008-05-24-Kostel-UpravenaPerspektiva.JPG/640px-Sternberg-2008-05-24-Kostel-UpravenaPerspektiva.JPG

 

Hradní kaple 2)

1360-80

 

Kostel Nejsv.Trojice C)

 

Klášter Augustiniánů 2) C)

Augustiniánů kanovníků, pův.gotický areál, současné budovy 1657, 1720-37 a 1748

 

Fara

 

Sloup Nejsv.Trojice 2)

1719

 

Mariánský sloup C)

Na náměstí před kostelem, se sochami a erby Raně barokní, 1693,

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ee/Sternberg-2008-05-24-Kostel-UpravenaPerspektiva.JPG/640px-Sternberg-2008-05-24-Kostel-UpravenaPerspektiva.JPG

 

            Socha P.Marie Immaculata C)

            Na vrcholu polygonálního jehlanu

File:Sloup se sousoším - Mariánský sloup (Šternberk); detail.JPG

 

            Socha sv.ŠebestiánaC)

            Na soklu pod jehlanem

 

            Socha C)

            Na soklu pod jehlanem

 

            Socha C)

            Na soklu pod jehlanem

 

            Socha C)

            Na soklu pod jehlanem

 

Sousoší C)

Na štítě kostela

 

Socha C)

Ve výklenku na průčelí kostela

 

Socha C)

Ve výklenku na průčelí kostela

 

Socha sv.Josefa C)

Na terase před kostelem

 

Socha P.Marie C)

Ořechová, proti domu č. 1062/27

 

Socha sv.Jana Nepomuckého C)

Potoční ul., proti č.p.494/36

File:Socha sv. Jana Nepomuckého (Šternberk).JPG File:Socha sv. Jana Nepomuckého (Šternberk).JPG

 

Socha Ecce Homo C)

Bezručova ul., proti č.p.1172/4

File:Sloup se sochou Ecce Homo (Šternberk), socha.JPG

 

Kříž C)

Uničovská ul., proti domu č.p.487/22

 

Hodinový sloupek C)

Na náměstí

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a0/CZ_Sternberg_-_Marketplace_Clock.jpg/640px-CZ_Sternberg_-_Marketplace_Clock.jpg

 

Smírčí kříž C)

Horní náměstí, u severní strany kostelních schodů

 

Smírčí kříž C)

Horní náměstí, u severní strany kostelních schodů

File:Smírčí kříž (Šternberk).JPG

 

Kašna C)

Tyršovy sady

 

Hrad 2) C)

Pol.13.stol, po 1886 puristicky přestavěn, čp. 170 (hrad: palác, kaple, předhradí: křídlo, válcová věž, zřícenina), venkovní schodiště, východní brána, opěrná věž severní terasy, severní hradba se severní bránou, venkovní schodiště, předhradí - východní křídlo , erasa, opěrná a ohradní zeď, opěrná zeď s oplocením, oplocení, severovýchodní brána

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/CZ_Sternberg_-_Castle_3.jpg/1024px-CZ_Sternberg_-_Castle_3.jpg

 

Předhradí C)

čp. 2367 (předhradí – jižní křídlo, vstupní brána, předhradí - jihozápadní křídlo) západní hradba, fragmenty západního křídla předhradí, západní hradba, západní kruhová bašta, jižní nádvoří

 

Bývalá  strážnice C)

S ohradní zdí, kůlna

 

Kamenný most C)

a opěrná zeď pod hradem

 

Dům správce čp. 1075

(dům správce, ledovna, zeď, ohradní zeď s brankou, záchody)

 

Zámecký skleník C)

 

Hradby C)

Z části dochovány, bez bran

File:Městské opevnění (Šternberk).JPG

 

Spořitelna č.p.80 C)

1895, neogotická

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/46/CZ_Sternberg_-_tenement_house.jpg/640px-CZ_Sternberg_-_tenement_house.jpg

Dělnický dům C)

Masarykova 307

 

Dům č.p.6 C)

Ul.ČSA

 

Dům č.p.7 2) C)

1834, ul.ČSA

 

Dům č.p.9 C)

Ul.ČSA

 

Dům č.p.10 C)

Ul.ČSA

 

Dům č.p.12 C)

Ul.ČSA

 

Dům č.p.13 C)

Ul.ČSA

 

 

Dům č.p.21 C)

Ul.ČSA

 

Dům č.p.23 C)

Ul.ČSA

 

Dům č.p.27 C)

Ul.ČSA

 

Dům č.p.42 C)

Ul.U Horní brány

 

Dům č.p.46 C)

 

Dům č.p.47 2)

S arkádovým nádvořím

 

Dům č.p.49 2)

Horní nám.

 

Dům č.p.57 C)

Radniční ul.

 

Dům č.p.79 C)

Jarní ul. Portál

 

Dům č.p.82 C)

Radniční ul.

 

Dům č.p.83 C)

Radniční

File:Měšťanský dům (Šternberk), Radniční 83.JPG

 

Dům č.p.84 C)

Radniční

File:Měšťanský dům (Šternberk), Radniční 84.JPG

 

Dům č.p.88 C)

Radniční

File:Měšťanský dům (Šternberk), Radniční 88.JPG

 

Dům č.p.90 C)

Náměstí

 

Dům č.p.93 C)

Náměstí

 

Dům č.p.94 C)

Náměstí

 

Dům č.p.95 C)

Náměstí

 

Dům č.p.97 C)

Pekařská ul.

 

Dům č.p.98 C)

Pekařská ul.

 

Dům č.p.102 C)

Pekařská ul.

 

Dům č.p.105 C)

Náměstí

 

Dům č.p.113 C)

Ul.ČSA

 

Dům č.p.118 C)

Ul.ČSA

 

Dům č.p.142 C)

 

Dům č.p.142C)

Náměstí

 

Dům č.p.159 C)

File:Měšťanský dům (Šternberk), Radniční 159.JPG

 

Dům č.p.161 C)

File:Měšťanský dům (Šternberk), Radniční 161.JPG

 

Dům č.p.162 2)

1818

File:Měšťanský dům (Šternberk), Radniční 162.JPG

 

Dům č.p.163 2)

1818

File:Měšťanský dům (Šternberk), Radniční 163.JPG

 

Dům č.p.164 C)

1818

File:Měšťanský dům (Šternberk), Radniční 164.JPG

 

Dům č.p.165 2)

1818

 

Dům č.p.1142 C)

Portál

 

Dům č.p.1151 2)

1818, Bezručova ul.

File:Měšťanský dům (Šternberk), Bezručova 1151.JPG

 

Dům č.p.1154 2)

1.pol.19.stol.

 

Dům č.p.1160 2)

1.pol.19.stol. Nám.Svobody

File:Měšťanský dům (Šternberk), nám. Svobody 1160.JPG

 

Dům č.p.1166 C)

Bezručova ul.

File:Měšťanský dům (Šternberk), Bezručova 1166.JPG

 

Dům č.p.1168 C)

Bezručova ul. Portál

 

Dům č.p.1272 C)

Bezručova ul.

File:Měšťanský dům (Šternberk), Bezručova 1172.JPG

 

Dům č.p.1274 C)

Potoční ul. Portál

 

Dům č.p.1252 2) C)

1.pol.19.stol.,Olomoucká ul.

File:Městský dům (Šternberk), Olomoucká 1252.JPG

 

Dům č.p.1254 C)

Bezručova ul.

File:Měšťanský dům (Šternberk), Bezručova 1154.JPG

 

Dům č.p.1280 C)

Olomoucká ul.

File:Činžovní dům (Šternberk), Olomoucká 1280.JPG

 

Dům č.p.1282 C)

Olomoucká ul.

File:Měšťanský dům (Šternberk), Olomoucká 1282.JPG

 

Dům č.p.1283 C)

Olomoucká ul.

 

Dům č.p.1294 C)

Olomoucká ul.

 

Dům č.p.1315 2) C)

1.pol.19.stol. ul.Oblouková

File:Měšťanský dům (Šternberk), Oblouková 1315.JPG

 

Dům č.p.1380 C)

Olomoucká ul.

 

Altán C)

Okraj lesa nad Tyršovými sady

 

Zámecký park C)

 

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický a soudní okres Šternberk

1961 Okres Olomouc

2003 Pověřený městský úřad

 

znak obce Šternberk

Historie obce  C)

1241 boj Jaroslava ze Šternberka proti Tatarům u Olomouce (romantická pověst)

1253 boj Zdeslava ze Šternberka proti Kumánům u Olomouce

1253–1262 založení hradu Šternberka

1263 poslední zmínka o Zdeslavovi ze Šternberka

1269 nejstarší zmínka o hradě Šternberku castrum Sternberch

1296 nejstarší zmínka o městě Šternberku civitas Sternberch v listině Alberta ze Šternberka

1371 založení augustiniánského kláštera Albertem ze Šternberka

1415 z hradu zaslán stížný list proti upálení Mistra Jana Husa adresovaný koncilu v Kostnici

1430 město dobyto a do roku 1432 obsazeno husity

1538 ničivý požár města, kláštera a hradu

1621 dobytí města stavovským vojskem, Šternberk se stává důležitým opěrným bodem císařské armády

1645 švédská okupace města až do roku 1650, opakované morové epidemie

1719 postaven mariánský sloup na ochranu před morovou epidemií

1741 období prusko - rakouských válek, Šternberk obsazen pruskou armádou

1784 zrušen augustiniánský klášter

1789 velká povodeň na říčce Sitce, která poškodila značnou část města

1805 setkání císaře Františka I. s carem Alexandrem v Domě osvěty

1821 textilní firma Norbert Langer zahajuje výrobu plátěného a bavlněného zboží, Šternberk střediskem textilního průmyslu

1850 Šternberk centrem politického okresu, město se stalo samosprávným celkem

1870 příjezd prvního vlaku z Olomouce do Šternberka

1872 zřízení státní tabákové továrny

1886 počátek generální přestavby hradu, nejrozsáhlejší stavební úpravy od přestavby v 16. století

1921 první ročník automobilového samostatného závodu Ecce Homo, poprvé na trati se jelo již 1905

1935 otevření českého reálného gymnázia

1938 Šternberk jako součást Sudet připojen k nacistické „Třetí říši“

1945 odsun německého obyvatelstva a postupné osídlování z vnitrozemí

1947 zahájení výroby v závodě Chronotechna

1960 zrušení samostatného okresu Šternberk, začlenění do okresu Olomouc

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

13 172 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

2) Karel Kuča, Atlas památek, 2002

 

C) cs.wikipedia.org (7.3.2015)

 

 

Lhota

(Allhütten)

 

 

(2.část)

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 7.3.2015

Předchozí editace: 3.6.2011