Kod CZ:

Šluknov

(Schluckenau)

Připojené: Císařský, Královka, Harrachov, Království, Fukov, Kunratice, Nové Hraběcí, Rožany

[Kostel sv.Václava]

Před 1346, stával údajně uprostřed náměstí

 

Kostel sv.Václava >>

Doložen 1346, vyhořel 1634, opraven 1650, věž dokončena 1646, po požáru 1710 znovu postaven 1711-15, věž dostavěna 1722 a 1738 obnovena

Kostel sv. Václava - dsc03550.jpg

 

Hřbitov

U kostela, s klasicistními náhrobníky, klasicistní jehlancový náhrobník 1798

 

 

Hřbitov

1844

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gU_c/stLXm6.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

Márnice

Secesní

hřbitov ( márnice ) - peníze na vybudování hřbitova městu poskytli majetní obyvatelé, kteří zaplatili zlatem za pomníky a místa na hřbitově s tím, že dokud bude hřbitov existovat, nebudou za ně platit nájem - jak dokládají zápisy ve hřbitovních knihách v Tech. službách https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gX_d/lK5Xpj.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

Fara

 

Kaple

U č.p.896, 1730

 

 

[Kaple]

V zahradě zámku kol.1671, zanikla

 

 

[Kaple]

V zahradě zámku kol.1671, zanikla

 

 

[Kaple]

U silnice do Rožan nedaleko Horního mlýna

http://znicenekostely.cz/image.php?id=119424&h=800

 

[Kaple]

V Karlově ulici

http://znicenekostely.cz/image.php?id=139852&h=800

 

Sousoší Korunování P.Marie

1751-2, N.Trojice na jehlanci se sochami sv.Floriána, sv.Václava a sv.Jana Nepomuckého je dílem Josefa Kleina

sloup Nejsvětější Trojice sloup Nejsvětější Trojice

 

                Socha Nejsv.Trojice korunující P.Marii

               

sloup Nejsvětější Trojice

                Socha sv.Floriána

               

sloup Nejsvětější Trojice

 

                Socha sv.Václava

               

sloup Nejsvětější Trojice

 

                Socha sv.Jana Nepomuckého

               

 sloup Nejsvětější Trojice

 

Socha sv.Václava

V průchodu věže

 

 

Socha sv.Pavla

U kostela vedle vchodu, s mečem

kostel sv. Václava - před hlavním vchodem do kostela sochy patronů - vlevo sv. Pavel s mečem, vpravo sv. Jan   https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QI_p/2eaIPA.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Socha sv.Jana

U kostela vedle vchodu

kostel sv. Václava - před hlavním vchodem do kostela sochy patronů - vlevo sv. Pavel s mečem, vpravo sv. Jan   https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gV_r/lfATZz.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Socha P.Marie

Ul.M.Horákové

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_F_I/w1MFPL.jpeg?fl=rot,90,0|res,2200,2200,1 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_F_I/w1MFPL.jpeg?fl=rot,90,0|res,2200,2200,1

 

Socha sv.Vojtěcha

U kostela, přemístěná z města

Může jít o obrázek monument a outdoors Může jít o obrázek monument a outdoors

 

Socha sv.Prokopa

U kostela, přemístěná z města

 

 

Socha Ecce Homo

U silnice na Rožany, ul.Budyšínská

Socha Ježíše Krista na Budyšínské ulici Socha Ježíše Krista na Budyšínské ulici

 

Socha sv.Antonína Paduánského

Ul.T.G.Masaryka, 18.stol

Socha sv. Antonína na ulici T.G.M. Socha sv. Antonína na ulici T.G.M.

 

Socha sv.Antonína Paduánského

Na křižovatce ulic Křečanská a Svojsíkova

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gU_M/lVAX1G.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gU_M/lVAX1G.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1

 

Socha sv.Antonína Paduánského

Na můstku před č.p.81, 1765. 

Socha sv. Antonína v ulici Dr. E. Beneše Socha sv. Antonína v ul. Dr. Edvarda Beneše

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Na můstku před č.p.81,.stol.,přemístěná ke kostelu

ulice Dr. Edvarda Beneše - na můstku přes Stříbrný potok vlevo socha sv. Nepomuka - nyní umístěna za kostelem, vpravo socha sv. Antonína Může jít o obrázek monument a outdoors Může jít o obrázek monument a outdoors

 

Socha sv.Václava

Ve městě při cestě do Rožan, 1851-4 na neogotickém podstavci, přemístěná před faru

Budišínská ulice, zde se sochou sv. Václava, která byla při výstavbě nového nákupního centra přemístěna do farní předzahrádky socha sv. Václava u fary socha sv. Václava u fary

 

Socha sv.Jana Křtitele

Sev.od města 1768 u silnice na Rožany. V Budyšínské ulici

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QO_h/tMYKER.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1 Socha sv. Jana Křtitele na Budyšínské ulici

 

Socha sv.Josefa

Ul.Dvořákova, 1764

Socha sv. Josefa v ul. Dvořákova Socha sv. Josefa v Dvořákově ulici

 

Socha sv.Františka z Assisi

Ul.Svat.Čecha, 1762.

Socha sv. Františka z Assissi na ulici Svatopluka Čecha Socha sv. Františka z Assisi v ul. Svatopluka Čecha

 

Socha Bičování Krista

Ulice Dr.E.Beneše

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_H_J/mQ5FUI.jpeg?fl=rot,90,0|res,2200,2200,1

 

Křížová cesta >>

Křížový vrch, jižně od obce, 1756, v mladších výklenkových kapličkách dřevěné rokokové reliéfy, 12 zastavení kaple Kalvárie s kamenným sousoším Krista na kříži, P.Marie, sv.Jana Evangelisty a Máří Magdaleny

Křížová cesta - snimek_054.jpg krizova_cesta.jpg

 

            Kaple Poslední večeře Páně

                 Na úpatí Křížového vrchu, s obrazem Poslední Večeře Páně. zřízena roku 1873 vdovou Marií Annou Weber

kaple Poslední večeře Páně

 

            Kaple Žaláře Krista

                Na úpatí Křížového vrchu, 19.stol. neobarokní

Křížová cesta - snimek_037.jpg

 

            Kaple Bičování Krista

                 Na úpatí Křížového vrchu, historizující. zřízena v roce 1926 panem Wilhelmem Hillem s manželkou a v témže roce 28. března byla kaple vysvěcena P. Wilhelmem Franzem Christianem Rudolfem.

Křížová cesta - krizova-cesta2.jpg

 

            Grotta sv.Petra

                V areálu křížové cesty, 1750

grotta sv. Petra 

 

                Socha sv.Petra

                Za mříží uvnitř jeskyně

Grotta se sv. Petrem

 

            Grotta sv.Máří Magdaleny

                V areálu křížové cesty

grotta sv. Máří Magdalény

 

                Socha sv.Máří Magdaleny

                Za mříží uvnitř jeskyně

Grotta se sv. Máří Magdalénou

 

         I.zastavení

                Křížové cesty

I. zastavení - Ježíš je odsouzen Pilátem Pontským k smrti I. zastavení - Ježíš je odsouzen Pilátem Pontským k smrti I. zastavení - Ježíš je odsouzen Pilátem Pontským k smrti

 

         II.zastavení

                Křížové cesty

II. zastavení - Ježíš bere na sebe kříž II. zastavení - Ježíš bere na sebe kříž II. zastavení - Ježíš bere na sebe kříž

 

         III.zastavení

                Křížové cesty

III. zastavení - Ježíš poprvé padá pod křížem III. zastavení - Ježíš poprvé padá pod křížem III. zastavení - Ježíš poprvé padá pod křížem

 

         IV.zastavení

                Křížové cesty

IV. zastavení - Ježíš potkává svou matku IV. zastavení - Ježíš potkává svou matku IV. zastavení - Ježíš potkává svou matku

 

         V.zastavení

                Křížové cesty

V. zastavení - Ježíšovi pomáhá Šimon z Kyrény V. zastavení - Ježíšovi pomáhá Šimon z Kyrény 

 

         VI.zastavení

                Křížové cesty

VI. zastavení - Veronika podává roušku Ježíšovi, aby se usušil VI. zastavení - Veronika podává roušku Ježíšovi, aby se usušil VI. zastavení - Veronika podává roušku Ježíšovi, aby se usušil

 

         VII.zastavení

                Křížové cesty

VII. zastavení - Ježíš podruhé padá pod křížem VII. zastavení - Ježíš podruhé padá pod křížem VII. zastavení - Ježíš podruhé padá pod křížem

 

         VIII.zastavení

                Křížové cesty

VIII. zastavení - Ježíš potkává jeruzalémské ženy a napomíná je VIII. zastavení - Ježíš potkává jeruzalémské ženy a napomíná je VIII. zastavení - Ježíš potkává jeruzalémské ženy a napomíná je

 

         IX.zastavení

                Křížové cesty

IX. zastavení - Ježíš potřetí padá pod křížem IX. zastavení - Ježíš potřetí padá pod křížem IX. zastavení - Ježíš potřetí padá pod křížem

 

         X.zastavení

                Křížové cesty, na boku nápis: Zu Ihren des bittern / …. / ….. / …… / …../ …. / 1756

X. zastavení - Ježíš je zbaven roucha X. zastavení - Ježíš je zbaven roucha X. zastavení - Ježíš je zbaven roucha

 

         XI.zastavení

                Křížové cesty

XI. zastavení - Ježíš je ukřižován XI. zastavení - Ježíš je ukřižován XI. zastavení - Ježíš je ukřižován

 

            XII.zastavení - Kaple Kalvárie

                na vrcholu kopce, 1770

kaple Kalvárie

 

         Socha Krista na kříži

                Součást kalvárie

kaple Kalvárie

 

         Socha sv.Jana Evangelisty

                Součást kalvárie

Kalvárie - sochy

         Socha sv.Máří Magdaleny

                Součást kalvárie

kaple Kalvárie

 

         XIII.zastavení

                Křížové cesty

XIII. zastavení - Ježíš je sňat z kříže XIII. zastavení - Ježíš je sňat z kříže 

 

sloupek XIII. zastavení - Ježíš je sňat z kříže sloupek XIII. zastavení - Ježíš je sňat z kříže

 

            XIV.zastavení - Kaple Božího hrobu

                1756

Křížová cesta - krizova_cesta1.jpg kaple Božího hrobu - XIV. zastavení 

 

         Deska

                Na průčelí kaple Božího hrobu

 

kaple Božího hrobu

 

Soubor soch Olivetské hory - Getsemanská zahrada

při vstupu do areálu pod svahem.

pohled na Getsemanskou zahradu

 

                Socha sv.Petra

                Ležící

soubor pískovcových soch ležících apoštolů sv. Petra, Jakuba a Jana v Getsemanské zahradě Křížová cesta - snimek_047.jpg 

 

                Socha sv.Jakuba

                Ležící

Getsemanská zahrada - socha apoštola soubor pískovcových soch ležících apoštolů sv. Petra, Jakuba a Jana v Getsemanské zahradě

 

                Socha sv.Jana

                Ležící

soubor pískovcových soch ležících apoštolů sv. Petra, Jakuba a Janasoubor pískovcových soch ležících apoštolů sv. Petra, Jakuba a Jana v Getsemanské zahradě

 

                Socha Krista

                Klečícího

Getsemanská zahrada - socha apoštola klečící Kristus v Getsemanské zahradě

 

                Socha anděla

                S kalichem

Křížová cesta - snimek_044.jpg anděl s kalichem v Getsemanské zahradě

 

Železný kříž

U kostela

Kostel sv. Václava - img_2615.jpg

 

Železný kříž

U kostela

Kostel sv. Václava - img_2621.jpg Kostel sv. Václava - img_2624.jpg

 

Železný kříž

Centrální na hřbitově

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gY_d/lMCXly.mpo?fl=rot,90,0|res,2200,2200,1

 

Železný kříž

Ul.T.G.Masaryka u č.p.572

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_H_J/X5ZEoR.jpeg?fl=rot,90,0|res,2200,2200,1

 

Železný kříž

U silnice na Kunratice, severně od města

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_H_m/rg7CAZF.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

Železný kříž

U Židovského vrchu severně od města

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_E_B/624HCA.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Železný kříž

Ul.E.Beneše

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_F_N/rHpLrv.mpo?fl=rot,90,0|res,2200,2200,1

 

Železný kříž

Ul.Stříbrohorská

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QM_f/QBDTs.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Železný kříž

Ul.Svojsíkova

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_G_K/3uAGmN.jpeg?fl=rot,90,0|res,2200,2200,1

 

Kašna

Před č.p. 413 v záp.části města klasicistní 1798, 1997 vrácena na pův.místo do parku na náměstí.

Kamenná empírová kašna Kamenná empírová kašna

 

Socha Josefa II.

Rumburská ul., Původně před dnešní lesnickou školou odhalen 29.8.1886, na jejím místě od roku 2008 busta T.G.Masaryka, socha přemístěna k vile Art do zahrady

ulice T.G.Masaryka - Lesnická škola - 29.8.1886 odhalen před budovou pomník císaři Josefu II. - v současnosti je socha v zahradě vily Art, - od roku 2008 zde stojí T.G.Masaryk https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_E_B/D4YHBm.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Busta T.G.Masaryka

Na místě sochy Josefa II. před Lesnickou školou

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_G_i/T49BebH.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Reliéf

Na kostele

Kostel sv. Václava - img_2620.jpg

 

Pomník padlým

a nezvěstným z 1. světové války, v areálu Křížové cesty

Památník padlých v I .světové válce pod Křížovým vrchem památník obětem I.světové války

 

Pomník padlým

a nezvěstným z pruské války, v areálu Křížové cesty

pomník padlým v prusko-rakouské válce 1866 zhotovený Spolkem vojenských veteránů ve Šluknově. Dnes je přemístěn o kus dál, na jeho místě je pomník padlým v I.světové válce. Tato spodní část Křížového vrchu s pomníky byla před válkou městkým parkem.

 

Památníček Fridrichu Schillerovi

V areálu křížové cesty

památník Friedricha Schillera 

 

Pomník Petera Franze Millera

U kostela

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gQ_p/UomWxH.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Pamětní deska

Na domě, 1577 v upomínku na novostavbu domu po požáru toho roku

Současný Šluknov - Pamětní deska

 

Pomník Rudolfa Richtera

Severně od města v lese

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gW_o/mn2TZ0.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Pomník Theodora Körnera

Tyršova ul., Básník

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_H_m/Ia4B4ln.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

[Starý zámek]

Původně tvrz z poč.15.stol., přestavěna na renesanční zámek, zanikl koncem 17.stol.

 

Zámek >>

Čp.642, dnes knihovna, před 1573. přestavěn v 18.stol. dvoupatrová renesanční budova barokně přestavěná, 1986 vyhořel, 1996 - 2008 opět opraven

2.jpg

 

[Radnice]

Shořela při požáru města 1838

pohled jak vypadaly domy na náměstí i s podloubími, do velkého požáru v roce 1838

 

Radnice

Po 1838

uprostřed radnice Současný Šluknov - Radnice

 

Spořitelna

Dům kultury, secesní s nárožní věží. 1901 - 1906

Dům kultury

 

[Škola]

1814. Zbořena 1992

ulice Nerudova - budova první šluknovské školy postavené roku 1814, na její zdi byla morová deska, budova byla 1992 zbourána, deska byla přesunuta na kostel

 

Škola

Budova školy, dnes Základní škola Josefa Vohradského Současný Šluknov - Základní škola Josefa Vohradského

 

Škola

Tkalcovská, dnes lesnická

Tkalcovská škola, nyní lesnická

 

Škola

Zemědělská zimní škola, nyní zvláštní

Zimní škola

 

Nemocnice

Později poliklinika, dnes domov pro seniory

Křečanská ulice - budovy nemocnice, později poliklinika, dnes Domov pro seniory

 

Panský pivovar

U zámku, provoz ukončen 1977, zůstala jen zchátralá sladovna

 

Měšťanský pivovar

Vyhořel 1838, jižně od náměstí

Měšťanský pivovar Měsťanský pivovar

 

Správní budova

Měšťanského pivovaru

Hlavní budova měšťanského pivovaru na místě starého městského mlýna 

 

Střelnice

1878, vyhořela 1917

ulice T.G.Masaryka - vlevo Střelecký dům ( Schützenhaus ), postaven 1878 

 

Turnhalla

1902, T.G.Masaryka

ulice T.G.MasarykaSoučasný Šluknov - Sokolovna

 

Knihovna

T.G.Masaryka

Současný Šluknov - Městská knihovna

 

Vila Art

Současný Šluknov - Villa Art

 

[Městský mlýn]

Na jeho místě správní budova měšťanského pivovaru

Původní starý městský mlýn

 

Dům

hpim1774.jpg

 

Dům

Podstávkové domy - 1.jpg

 

Dům

Podstávkové domy - 10.jpg

 

Dům

Podstávkové domy - 1080029883.jpg

 

Dům

Podstávkové domy - 1080029973.jpg

 

Dům

Podstávkové domy - 1080030000.jpg

 

Dům

Podstávkové domy - 1080030011.jpg

 

Dům

 

Dům

 

Dům

 

Dům

 

Dům

 

Dům

Budyšínská ul. 743 (?)

 

Dům

 

Dům

 

Dům

 

Dům

 

 

Dům

 

Dům

 

Dům

 

Dům

 

Dům

 

Dům

 

Dům

 

Vila

T.G.Masaryka

 

Vila

T.G.Masaryka 575

 

Vila

T.G.Masaryka

 

Vila

Rumburská ul.

 

Vila

Rumburská ul.

 

Vila

Rumburská ul.

 

Dům

Budyšínská ul.

 

Dům č.p.212

Budyšínská ul.

 

Dům

Sluneční ul.

 

Dům

Sluneční ul.

 

Dům

Židovská ul.

 

Dům

Židovská ul.

 

Dům

Židovská ul.

 

Dům

Židovská ul.

 

Dům

Ul.M.Horákové

 

Dům

Ul.M.Horákové

 

Dům

Ul.M.Horákové

 

 

Dům

Ul.M.Horákové

 

Dům

Ul.M.Horákové

 

Dům

Ul.M.Horákové

 

Dům

Ul.M.Horákové

 

Dům

Ul.M.Horákové

 

Dům

Ul.Potoční

 

Dům

Ul.Potoční

 

 

Dům

Ul.Budyšínská

 

Dům

Ul.M.Horákové

 

 

Dům

Ul.Na příkopě

 

Dům

Ul.Na příkopě

 

Dům č.p.90

Ul.Na příkopě

 

Dům

Ul.Na příkopě

 

Dům

Ul.Fibichova

 

Dům č.p.68

Ul. Dr.E.Beneše

 

Dům

Ul. Dr.E.Beneše

 

Dům

Ul. Dr.E.Beneše

 

Dům

Ul. Dr.E.Beneše

 

 

Dům

Ul. Dr.E.Beneše

 

 

Dům

Ul. Dr.E.Beneše

 

Dům č.p.82

Ul. Dr.E.Beneše

 

Dům

Ul. Smetanova

 

Dům

Náměstí

 

Dům

Karlova ul. Dochován hliněný dymníkový komín

 

Dům

Karlova ul.

 

Dům

Karlova ul.

 

Dům

Dvořákova ul.

 

 

Areál Karlovo údolí

2km od města, chátrající torzo.

  

 

                Hlavní budova

               

 

                Přírodní divadlo

               

přírodní divadlo

 

                Půjčovna lodiček

               

půjčovna lodiček

 

                Altánek

               

altánek v parku - hřebíčkování

 

                Jahnova busta

               

sádrová pomník Jahn-Denkmala ( obdoba naše Tyrše )

 

Arboretum

Střední lesnické školy

Arboretum Střední lesnické školy - p1010045.jpg

 

Zámecká zahrada

Krajinářský park kol.1850

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gW_e/5Sdvo4.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Důl Schweindrich

15.století.

důl Schweidrich

 

Zpět na okres

Panství Hohenstein (Sasko)

Panství Tolštejn

1566 panství Šluknov

 Politický okres Šluknov, s.o.Šluknov

1961 Okres Děčín

2003 Pověřený městský úřad

 

 image023

Historie města >>

MPZ

První písemná zmínka pochází z roku  1281, město kolem obdélného náměstí.

 

Rok

obyv.

domů

1457

84

1566

130

1654

137

1713

1130

314

1757

352

1787

391

1843

3952

439

1869

4349

503

1880

4623

579

1890

4889

592

1900

5213

678

1910

5604

747

1921

5211

808

1927

5 211

 

1930

5578

902

1950

3650

921

1961

3834

1970

3853

658

1980

4816

657

1991

4447

660

 

www.mesto-sluknov.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) E.Poche, Umělecké památky Čech

3) K.Kuča, Města a městečka v Č. na M. a ve S., 2008

 

A) mesto-sluknov.cz (2.7.2011, 29.10.2014)

B) sluknov.cz (2.7.2011)

C) cs.wikipedia.org

 

 

179 -172 – 3

170 – 160 - 3

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 31.1.2023

Předchozí editace: 30.10.2014

Předchozí editace: 2.7.2011