Kod CZ:

Rožany

(Rosenhain)

Osady: Harrachov, Královka

Kaple sv.Jana Křtitele

1936

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/94/Kaple_Ro%C5%BEany_11.jpg/1280px-Kaple_Ro%C5%BEany_11.jpg

 

Výklenková kaplička

Se sochou Piety Bohosudovské, po 1732

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gX_e/l9Ivkq.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Kamenný kříž

U č.p.140

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_u_domu_140_v_Ro%C5%BEanech_%28Q94437337%29_02.jpg

 

Železný kříž

U mlýna, 1823

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_u_penzionu_Star%C3%BD_ml%C3%BDn_v_Ro%C5%BEanech_%28Q94438270%29_01.jpg

 

Železný kříž

U cesty do Šluknova, 188

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_u_cyklostezky_z_Ro%C5%BEan_do_%C5%A0luknova_%28Q94437302%29_01.jpg https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QM_p/N95Bkt.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1

 

Železný kříž

Severozápadně od vsi, 1826

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_u_poln%C3%AD_cesty_severn%C4%9B_od_Ro%C5%BEan_%28Q94438307%29_01.jpg

 

Památník padlým

Původní pomník zlikvidován po 1945, obnoven v nové podobě 2014

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/Pomn%C3%ADk_padl%C3%BDm_v_1._sv%C4%9Btov%C3%A9_v%C3%A1lce_v_Ro%C5%BEanech_%28Q94444023%29_02.jpg

 

Mlýn

Č.p.36, 1797, 2002 přestavěn na penzion s restaurací

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7d/Ro%C5%BEany-Star%C3%BD_ml%C3%BDn.jpg/1024px-Ro%C5%BEany-Star%C3%BD_ml%C3%BDn.jpg

 

Hostinec

Kunzův

 

Hostinec

Na Novém světě

 

Dům

 

Dům

 

 

 

Zpět na okres

Panství

Politický okres Šluknov, s.o.Šluknov

1961 Okres Děčín

2003 Pověřený městský úřad

1964 Část města Šluknov

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1346 jako Rosenhein. (Lahner: Chron. d. St. Schluckenau).

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 1306 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

A) …

B) sluknov.cz (30.10.2014)

 

 

Kod CZ:

Harrachov

(Harrachsthal)

Železný kříž

U rybníka

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_E_G/QD8BjG.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Dům č p.9 Zdroj B)

Na domu č. 9 se nachází zvon, určený ke zvonění Ave (zdrávas Maria), odlitý v roce 1875 Wernerem a Gruhlem v Malém Wielkově (Klein-Welka v Sasku v Horní Lužici) a v tom samém roce byl slavnostně vysvěcen. Dřívější zvon byl odlit roku 1768 v Praze Johannem G. Kühnerem a vydržel 107 let.

 

 

 
Historie

Založena v 18. století. V roce 1850 bylo Harrachovo údolí a Královka spojeny s Rožany v jednu obec.

Kod CZ:

Královka

(Königshain)

 

Železný kříž

U č.p.7

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_H_G/1bD0nV.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Rychta

č.p.26?

 

 
Historie

Založena r. 1716., později se rozrostla v samostatnou obec.

Roku 1850 byla Královka přičleněna k Rožanům.

16 – 15 – 0

8 – 7 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 21.1.2023

Předchozí editace: 19.7.2015