Kod CZ:

Nové Hraběcí

(Nová Grafenwalde, Neu Grafenwalde)

Kaplička Nanebevzetí P.Marie

1867

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/Kaple_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie_v_Nov%C3%A9m_Hrab%C4%9Bc%C3%AD_%28Q27499356%29_02.jpg/800px-Kaple_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie_v_Nov%C3%A9m_Hrab%C4%9Bc%C3%AD_%28Q27499356%29_02.jpg

 

Železný kříž

U č.p.4, 1810

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_mezi_domy_4_a_12_v_Nov%C3%A9m_Hrab%C4%9Bc%C3%AD_%28Q94435976%29_01.jpg

 

Železný kříž

Na západním okraji vsi, 1847

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_na_z%C3%A1padn%C3%ADm_okraji_Nov%C3%A9ho_Hrab%C4%9Bc%C3%ADho_%28Q94436627%29_01.jpg

 

Železný kříž

Nedaleko č.p.36

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_pobl%C3%AD%C5%BE_domu_36_v_Nov%C3%A9m_Hrab%C4%9Bc%C3%AD_%28Q94436848%29_01.jpg

 

Železný kříž

U č.p.121, 1798

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_u_domu_121_v_Nov%C3%A9m_Hrab%C4%9Bc%C3%AD_%28Q94437332%29_01.jpg

 

Železný kříž

U č.p.49

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_u_domu_49_v_Nov%C3%A9m_Hrab%C4%9Bc%C3%AD_%28Q94437873%29_02.jpg

 

Železný kříž

U silnice

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_u_silnice_v_Nov%C3%A9m_Hrab%C4%9Bc%C3%AD_%28Q94438500%29_01.jpg

 

Železný kříž

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gX_b/jlTGZz.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Památník padlým

1922

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Pomn%C3%ADk_padl%C3%BDm_v_Nov%C3%A9m_Hrab%C4%9Bc%C3%AD_%28Q78795706%29_04.jpg

 

Hostinec Zdroj B)

Wüinchův

 

Dům

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gT_d/1lxGo6.jpeg?fl=res,2200,2200,1 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gX_b/zewGZy.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Dům

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_H_G/DPM041.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

Dům

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gS_c/JS7GqK.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Dům

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_H_G/3nK2b5.mpo?fl=res,2200,2200,1

 

Dům č.ew.54

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_G_h/Nq4rLO.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

[Větrný mlýn]

Na Židovském vrchu, vyhořel 1815

 

 

Dub letní

Památný strom

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_H_Z/3hsBlvD.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Lípa velkolistá

Památný strom u č.p.43

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QP_L/mLJ5f.jpeg?fl=rot,270,0|res,2200,2200,1

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Šluknov, s.o.Šluknov

1961 Okres Děčín

2003 Pověřený městský úřad

Část města Šluknov

 

Historie obce

Vznikla roku 1730 rozparcelováním vrchnostenského dvora Císařský

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 394 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

A) …

B) sluknov.cz (30.10.2014)

C) cs.wikipedia.org (19.7.2015)

 

 

18 – 17 – 0

4 – 2 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 21.1.2023

Předchozí editace: 19.7.2015